Česko-polský den

Na konci května 2023 proběhl tradiční družební den s partnerskou školou Lyceum Karola Miarki Žory. Dvacet studentů naší školy a dvacet polských žáků si během seznamování vyzkoušelo formou jazykových kvízů česko-polskou slovní zásobu, poté jsme vyrazili s hosty za zajímavostmi našeho regionu. Navštívili jsme společně Farmu Bezdínek v Dolní Lutyni, kde nás po zajímavé přednášce

Úspěch v literární soutěži Skrytá paměť Moravy

Již tradičně se studenti naší školy zapojují do literární soutěže vyhlašované Jihomoravským krajem a Památníkem písemnictví na Moravě Skrytá paměť Moravy. V letošním, 17. ročníku této prestižní soutěže, bylo vyhlášeno téma Sám nejsi nic. Minimálně čtyřstránkovou povídku na tato téma zpracovalo několik studentů sexty a G 3.C, do soutěže jsme zaslali práce 4 studentek, Marie

Úspěšná reprezentace školy v Matematické olympiádě

I v letošním školním roce se někteří studenti naší školy zařadili mezi úspěšné řešitele Matematické olympiády. V okresním kole této náročné soutěže se v kategorii Z7 umístil Tomáš GRYCMON na pěkném 15. – 17. místě. Ještě lépe nás reprezentovala Alena JOZEFKOVÁ z kvarty, která se stala jednou z úspěšných řešitelek krajského kola. Všem zúčastněným studentům

Exkurze žáků O3.A do firmy Bekaert Petrovice

Dne 16. června 2023 třída O3.A navštívila výrobní společnost Bekaert Petrovice, s. r. o. Průvodcem po celé společnosti se nám stal Jiří Sýkora, manažer logistiky. Exkurze započala v zasedací místnosti společnosti, kde se studenti dozvěděli o historii společnosti. Byly jim ukázány grafy vývoje obratu, výkonu a vysvětleny roky, z jakého důvodu došlo k propadu (ekonomická

Zahraniční stáže Erasmus+

V další fázi evropského projektu „Mobilitou k posílení kompetencí žáků na měnícím se regionálním trhu práce“ realizovalo své odborné praxe v průběhu května celkem 20 studentů Obchodní akademie. Již tradičně zamířili na 3 týdny do Northeimu, Dublinu a Narvy. Pobyt studenty zajisté obohatil o nové pracovní, interkulturní a cestovatelské zkušenosti, posílil jejich jazykové dovednosti v anglickém a druhém

Mezinárodní projekt „Ohne Grenzen“ (Bez hranic) 2023

Začátkem května se skupina studentů NJ třídy G4.A zapojila do dvouměsíčního mezinárodního projektu „Ohne Grenzen“ pod záštitou Goethe Institutu v Praze, aby si vyzkoušeli své nabyté jazykové dovednosti také v praxi. Téma letošního ročníku je „Virtuální kuchařka“ a samozřejmě celé téma se točí kolem jídla a vaření.  Po úvodním představení se a seznámení se všemi účastníky (Maďarsko,

V kůži s handicapem – workshopy v rámci projektu Univerzita PRO (OU)

Dne 25.5.2023 jsme navštívili Pedagogickou fakultu (katedru speciální pedagogiky) v Ostravě. Zúčastnili jsme se workshopů s názvem “V kůži s handicapem”. Obsahem byly dvě samostatné přednášky, každá z nich po hodině a půl, mohli jsme si tak vyzkoušet běžnou délku hodin na VŠ. Mgr. Veronika Vavrušková nás seznámila s hlavními smyslovými handicapy, a abychom si

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2023-24

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Kód oboru Název oboru Poznámka Pořadí uchazečů Seznam přijatých 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých Poučení pro přijaté uchazeče Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se

Beseda o mezinárodním bankovnictví

Dne 5. června 2023 se 2. ročník oboru Obchodní akademie zúčastnil besedy Mezinárodní bankovnictví, která byla uspořádána ve spolupráci s Komerční bankou, a. s. Do naší školy zavítal ředitel KB Premium centrum Ing. Lukáš Křižoščák. Studenti byli seznámeni s chodem devizových účtů – jak je vidí banka, byla jim popsána rizika, která jsou spojena s