Úspěch v krajském kole ruské olympiády

Dne 18. 3. 2024 reprezentovali naši školu v krajském kole soutěže v ruském jazyce 2 studenti – Tymur Pavlov (G3.C) v kategorii SŠ+ a Vít Petrakovič (O3.A) v kategorii SŠ. Obsahem soutěže byl text s porozuměním, konverzace se členy poroty na vylosované téma a řešení jazykových situací.

Tymur Pavlov vybojoval pro naši školu 1. místo a postupuje do celostátního kola, které se uskuteční dne 30.5.2024 v Praze.

Oběma studentům děkujeme za svědomitou přípravu, vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k podaným výkonům. A Tymurovi držíme palce v ústředním kole!

Mgr. Svatava Rumpelová, sekce RJ