Školství v ČR

 

Metodický portál   www.rvp.cz
Národní ústav odborného vzdělávání   www.nuov.cz
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání   www.cermat.cz
Státní maturita   www.novamaturita.cz
Vysoké školy v ČR   www.vysokeskoly.cz
Testy SCIO   www.scio.cz
Krajské vzdělávací a informační centrum   www.kvic.cz
Moravskoslezský kraj   www.kr-moravskoslezsky.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   www.msmt.cz
Databáze akcí DVPP   dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp
Česká školní inspekce   www.csicr.cz
Česká škola   www.ceskaskola.cz
Učitelské listy   www.ucitelske-listy.cz
Učitelské noviny   www.ucitelskenoviny.cz
Školské odbory   www.skolskeodbory.cz
Národní institut pro další vzdělávání   www.nidv.cz
Vzdělávejte se on-line   www.veskole.cz
Statistika školství   www.uiv.cz
Maturita   maturita.cermat.cz
Microsoft pro školství   www.microsoft.com/cze/education/default.mspx
Novinky a dění ve světě školních ICT   www.itveskole.cz
Microsoft Partners in Learning   www.pil-network.com/#cs
Město Orlová – školství   Střední školy v Orlové