Organizace roku

Období školního vyučování pondělí 4. 9. 2023 – pátek 28. 6. 2024
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 24. 1. 2024,
za 2. pol. – pondělí 24. 6. 2024
za 2. pol. – u maturantů – čtvrtek 25. 4. 2024
Ukončení 1. pololetí středa 31. ledna 2024 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2024 (datum na vysvědčení), maturanti 30. dubna 2024
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024 (nástup ve středu 3. 1. 2024)
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny pondělí 5. 2. – neděle 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2024
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – duben 2024
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2023 ústní zkouška (11. 9. 2023 – G8.A, 15. 9. 2023 – O4.A, V4.A), písemné zkoušky (DT – 4. a 5. 9. 2023, PP – 8. 9. 2023, PRZk – 1. 9. 2023)
Přihláška k maturitní zkoušce

do čtvrtku 30. 11. 2023 pro jarní zkušební období 2024
do pondělí 24. 6. 2024 pro podzimní zkušební období 2024

Praktická maturitní zkouška 22. 4. 2024 O4.A; 23. 4. 2024 VS
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od čtvrtku 2. 5. do úterý 7. 5. 2024 
písemné práce z ČJ a CJ* – 2. – 4. 4. 2024; ústní MZ od 16. 5. do 31. 5. 2024 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
Září 2023

IT– 4. roč. (2 týdny) 4. – 15. 9.; VS – 4 roč. (3 týdny) 5. – 22. 9. 2023;
OA – 4. roč. (2 týdny) 11. – 22. 9. 2023

Květen 2024

VS – 2. roč. (2 týdny) 20. – 31. 5. a 3. roč. (3 týdny) 13. – 31. 5. 2024
OA – 3. roč. a IT – 3. roč. (2 týdny) 20. – 31. 5. 2024

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří středa 22. 11. 2023 od 14:00 do 18:00
2. den otevřených dveří sobota 13. 1. 2024 od 9:00 do 12:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 9. 11. 2023
za 3. čtvrtletí čtvrtek 11. 4. 2024
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 9. 11. 2023 (do středy 8. 11. uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 25. 1. 2024
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 11. 4. 2024 (do středy 10. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) čtvrtek 25. 4. 2024
2. pololetní – klasifikační úterý 25. 6. 2024
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Akce Poslední zvonění 30. 4. 2024; Konkurz pro Tebe – čtvrtek 7. 12. 2023; Den s VŠ – pondělí 27. 11. 2023
Adaptační kurzy 1. ročníků

G1.C, O1.A – 4. až 6. 9. 2023; T1.C, V1.A – 6. až 8. 9. 2023
G1.A – 6. až 8. 9. 2023

CJ* – cizí jazyky; možnost změn během školního roku vyhrazena.