Velikost textu:

Organizace roku

Období školního vyučování pondělí 2. 9. 2019 – úterý 30. 6. 2020
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 22. 1. 2020
za 2. pol. – středa 24. 6. 2020
za 2. pol. – u maturantů – pátek 24. 4. 2020 do 14 hodin
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí úterý 30. června 2020 (datum na vysvědčení), maturanti 30. dubna 2020
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020 (nástup v pondělí 6. 1. 2020)
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny pondělí 17. 2. – neděle 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny středa 1. 7. – pondělí 31. 8. 2020
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – od 12. dubna 2020 (jednotlivé termíny budou upřesněny)
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2019 praktická zkouška (čtvrtek 5. 9. 2019), ústní zkouška (6. 9. a 9. 9. 2019)
písemné zkoušky (2. – 4. 9. 2019)
Přihláška k maturitní zkoušce do pondělí 2. 12. 2019 pro jarní zkušební období 2020
do čtvrtku 25. 6. 2020 pro podzimní zkušební období 2020
Praktická maturitní zkouška pondělí 27. a úterý 28. 4. 2020
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od pondělí 4. 5. do pátku 15. 5. 2020 (písemné práce z ČJ a cizích jazyků bude upřesněno)
od 18. 5. – 5. 6. 2020 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
září 2019 IT+OA – 4. roč. (2 týdny) 9. – 20. 9. 2019, VS – 4. roč. (3 týdny) 3. – 20. 9. 2019
květen 2020 VS – 2. roč. (2 týdny) 25. 5. – 5. 6. 2020, 3. roč. (3 týdny) 18. 5. – 5. 6. 2020, OA 3. roč. a IT 3. roč. (2 týdny) 18. 5. – 29. 5. 2020
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří čtvrtek 21. 11. 2019 od 12:30 do 17:30 v den „Burzy povolání v Orlové“
2. den otevřených dveří sobota 18. 1. 2020 od 9:00 do 12:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 14. 11. 2019
za 3. čtvrtletí čtvrtek 16. 4. 2020
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 14. 11. 2019 (do středy 13. 11. 2019 uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 23. 1. 2020
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 16. 4. 2020 (do středy 15. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) středa 29. 4. 2020
2. pololetní – klasifikační čtvrtek 25. 6. 2020
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Majáles pátek 24. 4. 2020
Adaptační kurzy 1. ročníků G1.C, T1.C – 5. 9. a 6. 9. 2019; G1.A – 11. 9. až 13. 9. 2019
V1.A, O1.A – 3. 9. a 4. 9. 2019

Pozn.: Možnost změn během školního roku vyhrazena.


logo