Organizace roku

Období školního vyučování čtvrtek 1. 9. 2022 – pátek 30. 6. 2023
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 25. 1. 2023,
za 2. pol. – čtvrtek 22. 6. 2023
za 2. pol. – u maturantů – úterý 25. 4. 2023
Ukončení 1. pololetí úterý 31. ledna 2023 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí pátek 30. června 2023 (datum na vysvědčení), maturanti 28. dubna 2023
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023 (nástup v úterý 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny pondělí 13. 3. – neděle 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny sobota 1. 7. – pátek 1. 9. 2023
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – 13. a 14. 4. 2023 (4-leté); 17. – 18. 4. 2023 (8-leté)
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2022 ústní zkouška (12. 9. a 13. 9. 2022), písemné zkoušky (DT – 1. a 2. 9. 2022, PP – 5. 9. 2022, PRZk – 8. a 9. 9. 2022)
Přihláška k maturitní zkoušce

do čtvrtku 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období 2023
do pátku 23. 6. 2023 pro podzimní zkušební období 2023

Praktická maturitní zkouška 17. a 18. 4. 2023
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od úterý 2. 5. do pátku 5. 5. 2023
písemné práce z ČJ a CJ* – 11. – 13. 4. 2023; ústní MZ od 16. 5. do 2. 6. 2023 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
Září 2022 IT+OA – 4. roč. (2 týdny) 5. – 16. 9.; VS – 4 roč. (3 týdny) 5. – 23. 9. 2022
Květen 2023

VS – 2. roč. (2 týdny) 22. 5. – 2. 6. a 3. roč. (3 týdny) 15. 5. – 2. 6. 2023
OA 3. roč. a IT 3. roč. (2 týdny) 15. 5. – 26. 5. 2023

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří středa 23. 11. 2022 od 14:00 do 18:00
2. den otevřených dveří sobota 14. 1. 2023 od 9:00 do 12:00
Online dny otevřených dveří středa 30. 11. 2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 10. 11. 2022
za 3. čtvrtletí čtvrtek 13. 4. 2023
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 10. 11. 2022 (do středy 9. 11. uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 26. 1. 2023
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 13. 4. 2023 (do středy 12. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) středa 26. 4. 2023
2. pololetní – klasifikační čtvrtek 22. 6. 2023
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Akce Majáles 28. 4. 2023; Konkurz pro Tebe 6. 12. 2022; Den s VŠ 14. 12. 2022
Adaptační kurzy 1. ročníků

G1.C, V1.A – 5. až 7. 9. 2022; T1.C, O1.A – 7. až 9. 9. 2022
G1.A – 7. 9. až 9. 9. 2022

CJ* – cizí jazyky; možnost změn během školního roku vyhrazena.