Organizace roku

Období školního vyučování středa 1. 9. 2021 – čtvrtek 30. 6. 2022
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 26. 1. 2022
za 2. pol. – čtvrtek 23. 6. 2022
za 2. pol. – u maturantů – úterý 26. 4. 2022
Ukončení 1. pololetí pondělí 31. ledna 2022 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí čtvrtek 30. června 2022 (datum na vysvědčení), maturanti 29. dubna 2022
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022 (nástup v pondělí 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny pondělí 7. 3. – neděle 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2022
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – od 12. dubna 2022 (jednotlivé termíny budou upřesněny)
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2021 ústní zkouška (6. 9. 2021 – G8.A, T4.C; 13. 9. 2021 – G4.C, V4.A),
písemné zkoušky (1. a 2. 9. 2021)
Přihláška k maturitní zkoušce

do středy 1. 12. 2021 pro jarní zkušební období 2022
do pátku 24. 6. 2022 pro podzimní zkušební období 2022

Praktická maturitní zkouška úterý 19. 4. 2022
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od pondělí 2. 5. do pátku 6. 5. 2022
písemné práce z ČJ a CJ* – 11. – 13. 4. 2022; ústní MZ od 16. 5. do 3. 6. 2022
(pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
Září 2021 IT+OA – 4. roč. (2 týdny) 6. – 17. 9.; VS – 4 roč. (3 týdny) 6. – 24. 9. 2021
Květen 2022

VS – 2. roč. (2 týdny) 23. 5. – 3. 6. a 3. roč. (3 týdny) 16. 5. – 3. 6. 2022
OA 3. roč. a IT 3. roč. (2 týdny) 16. 5. – 27. 5. 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří čtvrtek 25. 11. 2021 od 14:00 do 18:00
2. den otevřených dveří sobota 15. 1. 2022 od 9:00 do 12:00
Online dny otevřených dveří čtvrtek 18. 11. 2021; středa 19. 1. 2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 11. 11. 2021
za 3. čtvrtletí čtvrtek 7. 4. 2022
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 11. 11. 2021 (do středy 10. 11. uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 27. 1. 2022
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 7. 4. 2022 (do středy 6. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) středa 27. 4. 2022
2. pololetní – klasifikační čtvrtek 23. 6. 2022
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Majáles 29. 4. 2022
Adaptační kurzy 1. ročníků

G1.C, V1.A – 6. a 7. 9. 2021; T1.C, O1.A – 8. a 9. 9. 2021
G1.A – 15. 9. až 17. 9. 2021

CJ* – cizí jazyky; možnost změn během školního roku vyhrazena.