Organizace roku

Období školního vyučování pondělí 4. 9. 2023 – pátek 28. 6. 2024
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 24. 1. 2024,
za 2. pol. – pondělí 24. 6. 2024
za 2. pol. – u maturantů – čtvrtek 25. 4. 2024
Ukončení 1. pololetí středa 31. ledna 2024 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2024 (datum na vysvědčení), maturanti 30. dubna 2024
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024 (nástup ve středu 3. 1. 2024)
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny pondělí 5. 2. – neděle 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2024
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – duben 2024
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2023 ústní zkouška (11. 9. 2023 – G8.A, 15. 9. 2023 – O4.A, V4.A), písemné zkoušky (DT – 4. a 5. 9. 2023, PP – 8. 9. 2023, PRZk – 1. 9. 2023)
Přihláška k maturitní zkoušce

do čtvrtku 30. 11. 2023 pro jarní zkušební období 2024
do pondělí 24. 6. 2024 pro podzimní zkušební období 2024

Praktická maturitní zkouška duben 2024 (bude upřesněno)
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od čtvrtku 2. 5. do úterý 7. 5. 2024 
písemné práce z ČJ a CJ* – 2. – 4. 4. 2024; ústní MZ od 16. 5. do 31. 5. 2024 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
Září 2023

IT– 4. roč. (2 týdny) 4. – 15. 9.; VS – 4 roč. (3 týdny) 5. – 22. 9. 2023;
OA – 4. roč. (2 týdny) 11. – 22. 9. 2023

Květen 2024

VS – 2. roč. (2 týdny) 20. – 31. 5. a 3. roč. (3 týdny) 13. – 31. 5. 2024
OA – 3. roč. a IT – 3. roč. (2 týdny) 20. – 31. 5. 2024

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří středa 22. 11. 2023 od 14:00 do 18:00
2. den otevřených dveří sobota 13. 1. 2024 od 9:00 do 12:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 9. 11. 2023
za 3. čtvrtletí čtvrtek 11. 4. 2024
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 9. 11. 2023 (do středy 8. 11. uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 25. 1. 2024
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 11. 4. 2024 (do středy 10. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) pátek 26. 4. 2024
2. pololetní – klasifikační úterý 25. 6. 2024
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Akce Poslední zvonění 30. 4. 2024; Konkurz pro Tebe – čtvrtek 7. 12. 2023; Den s VŠ – pondělí 27. 11. 2023
Adaptační kurzy 1. ročníků

G1.C, O1.A – 4. až 6. 9. 2023; T1.C, V1.A – 6. až 8. 9. 2023
G1.A – 6. až 8. 9. 2023

CJ* – cizí jazyky; možnost změn během školního roku vyhrazena.