Vybavení školy

Hlavní budova školy

 • moderní architektonická budova školy je v provozu od září 1996
 • zvítězila v soutěži Grand prix Obce architektů o nejlepší stavbu roku 1996
 • je bezbariérová, s výtahem
 • nachází se zde Pedagogicko psychologická poradna
 • vybavení a součásti budovy:
  • sportovní hala s horolezeckou stěnou
  • gymnastický a pohybový sál, posilovna
  • 23 odborných učeben a laboratoří
  • šest počítačových učeben informatiky a výpočetní techniky
  • kvalitní připojení celé školy na Internet
  • 25 kmenových učeben
  • školní knihovna a informační centrum
  • školní výdejna a bufet, studovna

 

Bývalá budova obchodní akademie

 • školní jídelna a školní kuchyně
 • moderní tělocvična s multimediálním zázemím