Studentská rada

Studentská rada je samostatným orgánem studentů. Zajišťuje komunikaci mezi studenty a vedením školy. Tvoří ji vždy 2 členové každé kmenové třídy, předseda a místopředseda, který vede schůzi v době předsedovy nepřítomnosti. Všichni členové rady jsou rovnocenní a během jednání mohou nezávisle projevit svůj názor, návrh či myšlenku. Studentská rada se schází pravidelně co 3 měsíce nebo je výjimečně svolána ředitelem školy. Předseda má za úkol vyslechnout žádosti a projednat stížnosti studentů. Tyto návrhy následně tlumočit vedení školy. Z jednání studentské rady pořizuje zapisovatel záznam, který po zpracování odevzdává v elektronické podobě řediteli školy.

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni informovat své spolužáky o průběhu zasedání a výsledcích jednání rady. Mimo tato setkání je možné se obrátit se svými problémy na zástupce ve třídách popřípadě přímo na vedení studentské rady.

Cíle studentské rady:

  • podporovat spolupráci mezi žáky a vedením školy
  • působit proti všem projevům diskriminace a nespravedlnosti ve škole
  • podporovat studentské aktivity