Absolventi školy

Naši absolventi opět dokázali, že středoškolské studium a úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky otevírá dveře k vyššímu vzdělání.

Milí absolventi, ať už jste si vybrali studium či zaměstnání, přejeme Vám na cestě za Vaším cílem nejen hodně sil a úspěchů, ale hlavně odhodlání vytrvat.

Tabulky a grafy s uplatněním absolventů

Absolventi podle škol
Absolventi podle tříd

Elektronická databáze absolventů školy

Obor Gymnázium
Obor Veřejnosprávní činnost
Obor Obchodní akademie