Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 15. 1. 2022

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku? Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá v sobotu 15. 1. 2022 od 9 do 12

Besedy pro žáky s Mgr. Milanem Vítem

Ve středu 12. 1. 2022 zavítal k žákům do 6 vyučovacích hodin ICT ve třídách G4.A, G5.A, G6.A, G2.C, T2.C, T3.C a T4.C absolvent našeho orlovského gymnázia, programátor Mgr. Milan Vít, aktuálně žijící a pracující v IT firmě v japonském městě Kyoto. V souvislosti s výukou algoritmizace a programování přítomným žákům přiblížil náplň práce programátora, jím

Rozhlasové soutěžní zpestření o Vánocích

Poslední den školy před vánočními prázdninami zrealizovaly Mgr. Blanka Buzková a Mgr. Jana Bláhová rozhlasovou soutěž. V předchozích „necovidových“ letech jsme vždy trávili alespoň část posledního školního dne kalendářního roku společnou akcí. To letos nešlo, tak jsme si alespoň prostřednictvím našeho vánočního kvízu připomenuli některé zvyky a tradice, které se k Vánocům pojí. Ze všech

Benefiční koncert s Evou Burešovou

Jako každý rok, tak i letos měl náš pěvecký sbor možnost si zazpívat společně s populárním umělcem na benefičním koncertě Děti k dětem, který každoročně pořádá Spolek Madleine. Letošní koncert se uskutečnil 6. prosince 2021 v jedinečných prostorách kostela Narození Panny Marie v Orlové. A s kým jsme zpívali letos? Měli jsme možnost si zazpívat

Vánoční koncert pěveckého sboru v kostele v Doubravě

Adventní období bývá tradičně protkáno hudbou, a co jiného dokáže vykouzlit krásnou sváteční náladu než vánoční koncert v kostele? Náš sbor ARTEP vystoupil právě v sobotu 11. 12. 2021 na krásném vánočně laděném koncertě v kostele sv. Hedviky na náměstí v Doubravě. V repertoáru se objevily jak koledy, tak duchovní či populární písně, a představili

Účast na simulaci „Buduj stát“ na Univerzitě Karlově v Praze

Martin Brožek student třídy V2.A oboru Veřejnosprávní činnost se ve dnech 27. a 28. listopadu 2021 zúčastnil projektu a simulace „Buduj stát“, kterou uspořádala Filozofická fakulta UK v Praze. Tato akce je vzdělávacím projektem pro studenty středních a vysokých škol, na které si mohou vyzkoušet simulaci historického a politického vývoje krátce po založení První republiky

Úspěšná reprezentace v Internetové matematické olympiádě

V úterý 30. 11. 2021 proběhlo ve školách ČR a SR nadnárodní kolo Internetové matematické olympiády družstev. Této soutěže se každoročně účastní sedmičlenná družstva, která mají během dvou hodin vyřešit co nejvíce úkolů matematického charakteru. Reprezentanti naší školy dosáhli velice pěkného umístění, když obsadili 81. místo z celkového počtu 190 zúčastněných týmů. Letos nás reprezentovali

Vzorná reprezentace školy v Pythagoriádě

I v letošním školním roce se někteří studenti nižších ročníků víceletého gymnázia zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola, které letos proběhla online formou, se probojovali 2 naši reprezentanti: Daniel HOJNÍK (G1.A) se ve své kategorii umístil na 4. – 11. místě. a Filip MLKVIK (G4.A) na 6. – 9. místě. Oběma studentům děkujeme za

Informační bubliny a jak se z nich vymanit

Přednáška na uvedené aktuální téma zazněla v pondělí 20. 12. 2021 v podání Ing. Lumíra Balhara, který jako odborník z praxe přijal pozvání do výuky informatiky a ICT k žákům ve třídách T4.C, V4.A, G6.A, G2.C a G5.A. Lektor se ve svém výkladu o informačních bublinách zabýval ekonomií pozornosti, tvorbou a vlivem sociálních bublin a

Školní turnaj v přehazované

Ve středu 15. 12. 2021 se v tělocvičně školy sešlo 30 studentů z primy, sekundy a tercie, aby byli rozlosováni do deseti tříčlenných týmů, které mezi sebou svedly boj o co nejlepší umístění v turnaji v přehazované. I přesto, že všichni předvedli výborné výkony, zvítězit mohli jen nejúspěšnější. Byli to: 1. místo – Ela Matušíková,