Odborné praxe – příklady zapojených organizací

Obor Veřejnosprávní činnost

 • Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava
 • Magistrát města Ostrava, Havířov, Karviná
 • Městský úřad Bohumín, Městský úřad Orlová, Město Rychvald
 • Obec Doubrava, Obec Dolní Lutyně
 • Městská policie, MěÚ Bohumín
 • Krajský soud Ostrava
 • Okresní soud Karviná
 • Advokátní kancelář JUDr. Kocur Petr, Orlová
 • Advokátní kancelář JUDr. Farana Vladimír, Orlová
 • Advokátní kancelář JUDr. Graňák Patrik, Karviná
 • Notář JUDr. Duda Radim, Orlová
 • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 • ÚP ČR, Krajská pobočka Ostrava
 • ČSSZ – OSSZ Ostrava
 • Česká průmyslová zdr. pojišťovna Ostrava
 • Státní okresní archiv Karviná
 • Městská knihovna Havířov
 • Sociální služby města Havířova, Služby pro pěstounské rodiny
 • Dětský diagnostický ústav Bohumín
 • Karvinská hornická nemocnice, a. s., ekonomický úsek
 • Charita Bohumín
 • Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
 • Domov seniorů Havířov, p. o.
 • Ymca Orlová
 • Ostravská univerzita Ostrava
 • Gymnázium Komenského Havířov, ekonomický úsek
 • ZŠ Dělnická Karviná, ZŠ Mládežnická Havířov, ZŠ K. Dvořáčka Orlová
 • Heimstaden, ekonomický úsek
 • Veolia Energie ČR, a. s.
 • GlobTech Group, s. r. o., Ostrava
 • NAM systém, a. s., Havířov
 • Globus Hypermarket, Havířov, personální oddělení
 • Ing. Eva Kencká – účetnictví, s. r. o., Karviná

Reference

 • Ve své advokátní kanceláři několik let umožňuji studentům oboru veřejná správa odbornou praxi, která je součástí studia. Činím tak, abych umožnil studentům poznat práci asistentky/ta advokáta, přičemž vím, že studenti tohoto oboru mají ze školy dobrý základ znalostí a praktických dovedností, aby byli rovněž oni pro chod AK přínosem. Jsem přesvědčen o tom, že tato odborná praxe má svůj význam, když se v AK snažíme zapojit studenty do tvorby dokumentů, účastní se soudních sporů, jednání správních orgánů a podobně. Mým poznatkem z těchto praxí je to, že studium na této škole připraví absolventy nejen ke studiu dalšího stupně vzdělání, ale rovněž k okamžitému nástupu do obdobné práce, jako je v advokátní kanceláři.
  JUDr. Vladimír Farana, advokát
 • Advokátní kancelář JUDr. Patrika Graňáka umožňuje výkon odborné praxe studentům středních škol, jejímž účelem je získání praktických dovedností a zkušeností v oblasti chodu administrativní a personální agendy advokátní kanceláře. Praktikant má po celou dobu výkonu odborné praxe možnost obracet se na svého mentora, který mu bude nápomocen a bude se snažit prohlubovat jeho vědomosti a zkušenosti v dané problematice. Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou jsme schopni nabídnou další zaměstnání v naší firmě.
  Bc. Denisa Graňáková
 • Již dlouhodobě velice rádi využíváme možnosti zajištění odborné praxe studentů vaší školy u zdejšího úřadu, konkrétně na úseku oddělení občanskosprávního. Studenti jsou na velice dobré úrovni odborných znalostí veřejnosprávních činností, mají dobré komunikační i pracovní schopnosti. Rychle se přizpůsobí pracovnímu režimu, pracovním podmínkám i pracovnímu tempu. Svěřené administrativní úkoly plní svědomitě a v očekávané kvalitě. Odborná praxe je pak značným přínosem pro vykonávané agendy oddělení. Děkujeme srdečně za dosavadní i případnou další spolupráci.
  Statutární město Karviná, Bc. Szczygielová Ivana, vedoucí oddělení občanskosprávního

Fotogalerie ke zhlédnutí