Odborné praxe žáků

Odborná praxe přispívá k rozvoji praktických schopností žáků, kteří se v jejím průběhu seznámí s reálnými pracovišti, učí se zvládat práci s informacemi, s počítačovými programy a vyzkouší si, jak řešit problémové situace. Žáci si prověřují, jak jsou připraveni komunikovat s klienty, učí se zpracovávat písemnosti i realizovat vlastní jednání, zvládat společenské chování a vystupování při jednání se zaměstnanci, nadřízenými i klienty.

Cílem odborné praxe rovněž je vytvořit u žáků ucelený obraz o fungování jak státních organizací, tak i o fungování soukromých firem.

Ve studijním oboru Obchodní akademie žáci vykonávají různě náročné administrativní činnosti (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek, zpracovávání účetních dokladů apod.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku.

Ve studijním oboru Informační technologie žáci vykonávají různé odborné činnosti (práce s daty, jejich vkládání, třídění a další zpracování, realizace a konfigurace síťových rozvodů, návrhy grafiky a tvorba webových stránek apod.), seznámí se s činností různých typů organizací.

Žáci studijního oboru Veřejnosprávní činnost vykonávají činnosti ve státních i soukromých organizacích, zpracovávají s tím související dokumentaci (personální písemnosti, jednoduché právní dokumenty, evidence dokladů, tvorba tabulek v excelu apod.) a pracují s informačními systémy veřejné správy.

Fotogalerie ke zhlédnutí