Příklady organizací, ve kterých vykonávali odbornou praxi studenti oboru Veřejnosprávní činnost v minulém období

 • Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava
 • Magistrát města Ostrava, Havířov, Karviná
 • Městský úřad Bohumín, Městský úřad Orlová, Město Rychvald
 • Obec Doubrava, Obec Dolní Lutyně
 • Městská policie, MěÚ Bohumín
 • Krajský soud Ostrava
 • Okresní soud Karviná
 • Advokátní kancelář JUDr. Kocur Petr, Orlová
 • Advokátní kancelář JUDr. Farana Vladimír, Orlová
 • Advokátní kancelář JUDr. Graňák Patrik, Karviná
 • Notář JUDr. Duda Radim, Orlová
 • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
 • ÚP ČR, Krajská pobočka Ostrava
 • ČSSZ – OSSZ Ostrava
 • Česká průmyslová zdr. pojišťovna Ostrava
 • Státní okresní archiv Karviná
 • Městská knihovna Havířov
 • Sociální služby města Havířova, Služby pro pěstounské rodiny
 • Dětský diagnostický ústav Bohumín
 • Karvinská hornická nemocnice, a. s., ekonomický úsek
 • Charita Bohumín
 • Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
 • Domov seniorů Havířov, p. o.
 • Ymca Orlová
 • Ostravská univerzita Ostrava
 • Gymnázium Komenského Havířov, ekonomický úsek
 • ZŠ Dělnická Karviná, ZŠ Mládežnická Havířov, ZŠ K. Dvořáčka Orlová
 • Heimstaden, ekonomický úsek
 • Veolia Energie ČR, a. s.
 • GlobTech Group, s. r. o., Ostrava
 • NAM systém, a. s., Havířov
 • Globus Hypermarket, Havířov, personální oddělení
 • Ing. Eva Kencká – účetnictví, s. r. o., Karviná

Reference z vybraných organizací

Advokátní kancelář JUDr. Patrika Graňáka

Umožňuje výkon odborné praxe studentům středních škol, jejímž účelem je získání praktických dovedností a zkušeností v oblasti chodu administrativní a personální agendy advokátní kanceláře. Praktikant má po celou dobu výkonu odborné praxe možnost obracet se na svého mentora, který mu bude nápomocen a bude se snažit prohlubovat jeho vědomosti a zkušenosti v dané problematice. Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou jsme schopni nabídnou další zaměstnání v naší firmě.

Bc. Denisa Graňáková, advokátní kancelář
Svatováclavská 97/6
733 01 Karviná-Fryštát
mob.: 773 985 738, tel.: 555 222 628

Statutární město Karviná, Odbor správní

Již dlouhodobě velice rádi využíváme možnosti zajištění odborné praxe studentů vaší školy u zdejšího úřadu, konkrétně na úseku oddělení občanskosprávního. Studenti jsou na velice dobré úrovni odborných znalostí veřejnosprávních činností, mají dobré komunikační i pracovní schopnosti. Rychle se přizpůsobí pracovnímu režimu, pracovním podmínkám i pracovnímu tempu. Svěřené administrativní úkoly plní svědomitě a v očekávané kvalitě. Odborná praxe je pak značným přínosem pro vykonávané agendy oddělení. Děkujeme srdečně za dosavadní i případnou další spolupráci.

Bc. Ivana Szczygielová, vedoucí oddělení občanskosprávního

Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Farany

Ve své advokátní kanceláři několik let umožňuji studentům oboru Veřejnosprávní činnost odbornou praxi, která je součástí studia. Činím tak, abych umožnil studentům poznat práci asistentky/ta advokáta, přičemž vím, že studenti tohoto oboru mají ze školy dobrý základ znalostí a praktických dovedností, aby byli rovněž oni pro chod AK přínosem. Jsem přesvědčen o tom, že tato odborná praxe má svůj význam, když se v AK snažíme zapojit studenty do tvorby dokumentů, účastní se soudních sporů, jednání správních orgánů a podobně. Mým poznatkem z těchto praxí je to, že studium na této škole připraví absolventy nejen ke studiu dalšího stupně vzdělání, ale rovněž k okamžitému nástupu do obdobné práce, jako je v advokátní kanceláři.

JUDr. Vladimír Farana, advokát
Masarykova třída 752, Orlová-Lutyně
mob.: 739 457 979, tel.: 553 034 731
e-mail: AK.farcom@seznam.cz

Fotogalerie ke zhlédnutí