Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

 Kód oboru Název oboru Počet přijímaných  Odevzdání přihlášky Přehled kritérií
 79-41-K/81  Gymnázium osmileté 30 žáků 1. 3. 2023 Kritéria G8
 79-41-K/41  Gymnázium čtyřleté 30 žáků 1. 3. 2023 Kritéria G4
 18-20-M/01  Informační technologie 30 žáků 1. 3. 2023 Kritéria IT
 63-41-M/02  Obchodní akademie 30 žáků 1. 3. 2023 Kritéria OA
 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 30 žáků 1. 3. 2023 Kritéria VS

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Informace k přípravným kurzům

Požadavky pro přijetí

  • podání přihlášky na naši školu nejpozději do 1. března 2023 (přihláška ke stažení), nepožadujeme lékařské potvrzení
  • pro všechny studijní obory vykonání přijímacích zkoušek – písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, vyhodnocení – viz přehled kritérií v tabulce

Termíny přijímacích zkoušek

  • Pro čtyřleté studijní obory: 1. termín čtvrtek 13. 4. 2023; 2. termín pátek 14. 4. 2023
  • Pro osmiletý studijní obor: 1. termín pondělí 17. 4. 2023; 2. termín úterý 18. 4. 2023

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení přijímacích testů organizací CERMAT, a to nejpozději do 30. 4. 2023.

POZOR! Rozhodnutí o přijetí již není odesíláno zákonným zástupcům. Pořadí přijatých a nepřijatých žáků jen pod registračními čísly, přidělenými žákům v den přijímací zkoušky, bude zveřejněno v budově školy a na internetových stránkách školy. Dnem oficiálního zveřejnění přijatých žáků na webu školy začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro podání zápisového lístku. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.