Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení

 Kód oboru Název oboru Počet přijímaných  Odevzdání přihlášky Přehled kritérií
 79-41-K/81  Gymnázium osmileté 30 žáků do 20. 2. 2024 Kritéria G8
 79-41-K/41  Gymnázium čtyřleté 30 žáků do 20. 2. 2024 Kritéria G4
 18-20-M/01  Informační technologie 30 žáků do 20. 2. 2024 Kritéria IT
 63-41-M/02  Obchodní akademie 30 žáků do 20. 2. 2024 Kritéria OA
 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 30 žáků do 20. 2. 2024 Kritéria VS

Výběr škol na přihlášce – prioritizace školy

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Komplexní informace MŠMT a Cermatu k podávání přihlášek na střední školy včetně videa s popisem algoritmu přijímání uchazečů podle priorit

Další informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Termíny přijímacích zkoušek

  • Pro čtyřleté studijní obory: 1. termín pátek 12. 4. 2024; 2. termín pondělí 15. 4. 2024
  • Pro osmiletý studijní obor: 1. termín úterý 16. 4. 2024; 2. termín středa 17. 4. 2024