Veřejnosprávní činnost

Název školního vzdělávacího programu: Neučíme se pro školu, ale pro život
Kód a název oboru vzdělání: 68–43–M/01 Veřejnosprávní činnost
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium

 

PROFIL ABSOLVENTA

Charakter práce této kategorie pracovníků vyžaduje nejen specifické odborné znalosti, ale také široký všeobecný přehled, vysokou kulturu chování a jednání s lidmi, adaptabilitu na nové situace, dovednost vyrovnávat se s pracovním zatížením. Nutným předpokladem pro kvalitní vzdělání v oboru je těsné propojení odborného vzdělávání se vzděláním všeobecným, zejména společenskovědním, čímž se absolventům oboru naskýtá možnost studia na vysokých či vyšších odborných školách.

DALŠÍ INFORMACE K OBORU

  • příprava na certifikáty z cizích jazyků – FCE, Zertifikat Deutsch
  • příprava ke státním zkouškám v psaní na klávesnici
  • výuka právních norem ve vybraných elektronických systémech
  • praktická výuka formou práce v předmětu virtuální úřad
  • výuka odborné angličtiny – k pracovnímu uplatnění ve firmách se zahraniční účastí
  • souvislá odborná praxe v organizacích a firmách

ABSOLVENT OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST NAJDE UPLATNĚNÍ

  • jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy
  • na úřadech práce, na finančních úřadech, v advokacii, soudnictví, v celní správě, v sociální správě, ve vzdělávacích a nadačních firmách.
  • v neziskovém i soukromém sektoru

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plány