Informace pro uchazeče – 2. KOLO

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na studijní obory Veřejnosprávní činnost, Obchodní akademie, Informační technologie, Gymnázium – 4-leté! Více informací a kritéria máte v tabulce.
 kód oboru název oboru  volná místa  odevzdání přihlášky přehled kritérií
 79-41-K/41  Gymnázium  3  14. 6. 2021 G4 – zde
 18-20-M/01  Informační technologie 6  14. 6. 2021 IT – zde
 63-41-M/02  Obchodní akademie 6  14. 6. 2021 OA – zde
 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost  10  25. 6. 2021 VS – zde

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!

——————————————————————————————————

Klikněte pro Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Klikněte pro Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Klikněte pro Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče stanovilo MŠMT pro všechny obory takto:
    • 1. termín – 2. června 2021
    • 2. termín – 3. června 2021
  • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
  • Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k náhradní přijímací zkoušce v nejbližším možném termínu před konáním zkoušky.
  • Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.