Informace pro uchazeče

 kód oboru název oboru počet tříd  odevzdání přihlášky přehled kritérií
 79-41-K/81  Gymnázium 1 třída
 79-41-K/41  Gymnázium 1 třída
 18-20-M/01  Informační technologie 1 třída
 63-41-M/02  Obchodní akademie 1 třída
 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 1 třída

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!

——————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

 • Lekce budou probíhat vždy jednou týdně, a to ve středy nebo ve čtvrtky v hlavní budově školy a budou zahájeny ve středu 26. ledna 2022 v 15:00 hodin nebo ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 15:00 hodin.
 • Lekcí v kurzu bude celkem deset.
 • Kurz ve středy a ve čtvrtky je totožný.
 • Veškeré podstatné informace účastníci obdrží na první lekci.
 • Cena za kurz: jenom matematika (350 Kč), jenom český jazyk (350 Kč), oba kurzy (700 Kč)
 • Závazná elektronická přihláška do přípravného kurzu – k vyplnění od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2022!
 • Platbu přijímáme od 3. 1. 2022 pouze elektronicky na základě podkladů zaslaných sekretariátem školy na email rodiče.

——————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD

 • Lekce budou probíhat vždy jednou týdně, a to ve čtvrtky v hlavní budově školy a budou zahájeny ve čtvrtek 10. února 2022 v 15:00 hodin.
 • Lekcí v kurzu bude celkem osm.
 • Veškeré podstatné informace účastníci obdrží na první lekci.
 • Cena za kurz: jenom matematika (300 Kč), jenom český jazyk (300 Kč), oba kurzy (600 Kč)
 • Závazná elektronická přihláška do přípravného kurzu – k vyplnění od 1. 1. 2022 do 9. 2. 2022!
 • Platbu přijímáme od 3. 1. 2022 pouze elektronicky na základě podkladů zaslaných sekretariátem školy na email rodiče.

——————————————————————————————————

Další informace k přijímací zkoušce

 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
 • Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k přijímací zkoušce v nejbližším možném termínu před konáním zkoušky.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.