Informace pro uchazeče

——————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD JSOU JIŽ NAPLNĚNY! DALŠÍ ZÁJEMCE NEPŘIBÍRÁME!

————————————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD JSOU JIŽ NAPLNĚNY! DALŠÍ ZÁJEMCE NEPŘIBÍRÁME!

————————————————————————————————————————


Další informace k přijímací zkoušce

  • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
  • Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
  • Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k přijímací zkoušce v nejbližším možném termínu před konáním zkoušky.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!