Informace pro uchazeče

——————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

 • Lekce budou probíhat vždy jednou týdně, a to ve středy nebo ve čtvrtky v hlavní budově školy a budou zahájeny ve středu 18. ledna 2023 v 15:00 hodin nebo ve čtvrtek 19. ledna 2023 v 15:00 hodin.
 • Lekcí v kurzu bude celkem deset.
 • Kurz ve středy a ve čtvrtky je totožný.
 • Veškeré podstatné informace účastníci obdrží na první lekci.
 • Cena za kurz: jenom matematika (430 Kč), jenom český jazyk (430 Kč), oba kurzy (860 Kč)
 • Platbu přijímáme od 3. 1. 2023 pouze elektronicky na základě podkladů zaslaných sekretariátem školy na email rodiče.
 • Přihláška k přípravným kurzům je k dispozici – ZDE

——————————————————————————————————

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD

 • Lekce budou probíhat vždy jednou týdně, a to ve čtvrtky v hlavní budově školy a budou zahájeny ve čtvrtek 2. února 2023 v 15:00 hodin.
 • Lekcí v kurzu bude celkem osm.
 • Veškeré podstatné informace účastníci obdrží na první lekci.
 • Cena za kurz: jenom matematika (360 Kč), jenom český jazyk (360 Kč), oba kurzy (720 Kč)
 • Platbu přijímáme od 3. 1. 2023 pouze elektronicky na základě podkladů zaslaných sekretariátem školy na email rodiče.
 • Přihláška k přípravným kurzům je k dispozici – ZDE

——————————————————————————————————

Další informace k přijímací zkoušce

 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
 • Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k přijímací zkoušce v nejbližším možném termínu před konáním zkoušky.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!