Velikost textu:

Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Přípravné kurzy od ledna a února 2020
Přijímací řízení 2020
Dny otevřených dveří

 

Další důležité informace:

 • Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení přijímáme do 1. března 2020 (resp. do 2. března 2020).
 • Uchazeč se může přihlásit na dva obory vzdělávání (může podat 2 přihlášky na různé obory v rámci jedné školy, ale může podat 2 přihlášky i na 2 školy). Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí. Přihláška nemusí být potvrzena lékařem. Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu (přihláška na denní studium – 2019-2020), který stanovuje MŠMT.
 • Každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška na všechny čtyřleté studijní obory se koná v řádném termínu ve dnech:
  1. termín: úterý 14. dubna 2020
  2. termín: středa 15. dubna 2020
 • Jednotná přijímací zkouška na osmileté gymnázium se koná v řádném termínu ve dnech:
  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  2. termín: pátek 17. dubna 2020
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  1. termín: středa 13. května 2020
  2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • Další informace o přijímacím řízení:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;
  Moravskoslezský kraj: http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/;
  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/.

logo