Příklady organizací, ve kterých vykonávali odbornou praxi studenti oboru Obchodní akademie v minulém období

 • Moneta Money Bank, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Canis safety, a.s. Petřvald
 • BT Computer, s.r.o.
 • ČSAD Karviná, a.s.
 • Hydac, s.r.o.
 • HEDURIO Services, s.r.o. Ostrava
 • Ekonomika – daně – účetnictví Havířov
 • Nemocnice Havířov, p. o.
 • Magistrát města Karviná
 • Magistrát města Havířova
 • Městský úřad Orlová
 • Dům kultury města Orlová
 • Janáčkova filharmonie Ostrava
 • Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Základní školy – ekonomická agenda
 • Daně a audit , s.r.o. Ostrava
 • Úřad práce ČR
 • ČSSZ – OSSZ Karviná

Odborná praxe studijního oboru Obchodní akademie

Studenti oboru Obchodní akademie vykonávají v průběhu studia odbornou praxi ve třetím a čtvrtém ročníku, vždy v rozsahu 2 pracovních týdnů. V rámci odborné praxe se seznamují s reálnou pracovní činností v administrativních a ekonomických profesích podniků a institucí našeho regionu.

Studenti jsou v prvních dnech praxe seznámeni s konkrétními pracovními činnostmi vedoucím praxe – odpovědným pracovníkem organizace. V dalších dnech vykonávají zadané administrativní a ekonomické úkoly.

Na základě kontrolní činnosti a spolupráce školy s podniky a institucemi rádi zveřejníme, jak hodnotí pracovní aktivitu našich studentů vedoucí odborných praxí v organizacích. Studenti oboru Obchodní akademie se prezentují při získávání praktických zkušeností jako velmi odpovědní, pracovití, s dobrými komunikačními schopnostmi, s kvalitním základem teoretických znalostí, projevující zájem o pracovní činnost a získávání nových informací.

Děkujeme všem vedoucím odborných praxí v podnicích a institucích za to, že našim studentům věnují velkou část svého pracovního času, předávají jim své pracovní zkušenosti a vždy je profesně provedou odbornou praxí tak, že studenti hodnotí odbornou praxi jako velmi přínosnou část svého čtyřletého studia.