Jak lépe komunikovat aneb „Řeč těla“ – přednáška

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třídy V3.A a O3.A mohly zúčastnit zajímavé přednášky, která se zaměřila na různé formy komunikace. Ze Slovenska k nám zavítal pan Ing. Dávid Vrtaňa, Ph.D. Vysvětlil nám různé pozitivní i negativní komunikační dovednosti. Např. nám popisoval, jak je možné rozlišit upřímný nebo falešný úsměv a jak rozpoznat pravdu a

Beseda k certifikátu Goethe Institutu (Zertifikat Deutsch B1)

Dne 24. 10. 2022 proběhla pro zájemce o složení zkoušky z německého jazyka – certifikát B1 beseda s panem Ing. Tomášem Černým z Jazykové školy Hello v Ostravě. Přednášky se účastnili zájemci o certifikát B1 ze tříd G6.A, G8.A, G3.C a O4.A. Pan Černý nám podrobně popsal průběh celé zkoušky a vše důkladně vysvětlil na

Youthpassy předány

Ve dnech od 25. 8 do 3. 9. 2022 se vybraní studenti naší školy účastnili mezinárodního projektu v německém jazyce v Rakousku, o kterém jsme již informovali. Projekt probíhal pod záštitou programu Erasmus+ za podpory Collegia Grafenbach. Po absolvování pobytu získali studenti certifikát a dne 9. 11. 2022 obdrželi také navíc z rukou pana ředitele

Juvenes translatores

Naše škola se letos opět zapojila do překladatelské soutěže pro studenty Juvenes Translatores. Soutěž spočívá v tom, že se žáci během stanoveného časového limitu snaží co nejpřesněji přeložit text z jednoho jazyka do druhého. Důležitá je ovšem i nápaditost, plynulost a úroveň písemného projevu. Většina studentů volí překlady z cizího jazyka do jazyka mateřského, ale

Edukativní politická simulace na Univerzitě Karlově v Praze

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2022 jsem se zúčastnil edukativní politické simulace “Vyhraj únor” pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou pořádalo Centrum politických studií v rámci projektu Československé křižovatky. Simulace se týkala vývoje třetí Československé republiky, jejíž vývoj v letech 1945-1948 měli účastníci možnost ovlivnit z pozice čelných představitelů politických stran a exekutivy.

Den studentstva z pohledu studentské rady

V pátek 18. 11. 2022 jsme na naší škole oslavili Den studentstva jako připomínku událostí v období Sametové revoluce. Studentská rada si proto pro studenty připravila pestrý program. Na zahájení si studenti poslechli píseň od Marty Kubišové a následně se v rozhlase konal tematický kvíz. Všechny třídy se zapojily a odvedly skvělý výkon. Aby měl

Celostátní soutěž Bobřík informatiky 2022

Ve dnech 7. – 18. 11. 2022 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 15. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 12 online

Mezinárodní mistrovství juniorů v badmintonu

Ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 se konal na naší škole již 26. ročník badmintonového turnaje juniorů. Letošního klání se zúčastnili, kromě hráčů ze střední Evropy, badmintonisté z dalekého Japonska. Ti také opanovali většinu finálových zápasů a vezou si domů zlaté kovy. Češi získali ve dvou párových disciplínách dvě stříbra. Atmosféru zápasů v naší

Družební CZ-PL den a 100 let partnerské školy Lycea Žory

Během letošního podzimu se na pomyslný seznam stoletých vzdělávacích institucí zařadila i naše polská partnerská škola Lyceum Karola Miarki Žory, se kterou orlovská obchodní akademie spolupracuje neuvěřitelných 30 let. V rámci oslav významného jubilea proběhl na konci října pro naše žáky i tradiční česko-polský den, tentokrát v režii družební školy. Během návštěvy lycea jsme měli

Úspěšná reprezentace v soutěži Vědecký čtyřboj

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 proběhlo v českých a slovenských školách online kolo soutěže Vědecký čtyřboj. Jedná se o soutěž, které se účastní čtyřčlenná družstva, jejichž úkolem je během dvou hodin vyřešit co nejvíce úkolů z oblasti biologie, chemie, fyziky a matematiky. Na rozdíl od jiných znalostních soutěží zde nehrají roli jen schopnosti řešit konkrétní