Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině

V pondělí 13. 2. 2023 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro studenty primy a sekundy (kategorie IB) a tercie a kvarty (kategorie IIB). Soutěže se zúčastnilo 21 studentů a v obou jejích částech, poslechu a mluveném projevu, měli všichni velmi pěkné výsledky. První 3 místa kategorie IB obsadili studenti z

Bažantka 2023

Dne 3. 2. 2023 se po dlouhé době konala tradiční Bažantka. Zástupci třetích ročníků se rozhodli pro Valentýnskou tématiku a prvním ročníkům rozdali námět pro jejich vystoupení. Nebylo to snadné téma, ale s romantickými filmy se všechny třídy popraly. Studenti pilně trénovali a před celou školou ukázali týmového ducha. Například nejmladší prima s vystoupením Kráska a

Stříbro a bronz v ústředním kole soutěže Bobřík informatiky 2023

První únorový den 2023 se vypravila tříčlenná skupina našich žáků ve složení Matěj Tydlačka a Aleš Gottwald oba ze třídy G8.A a Petr Bolek ze třídy T3.C do Ostravy, aby se zúčastnili ústředního kola soutěže Bobřík informatiky. Soutěžní elektronický test absolvovalo 27 nejlepších žáků z různých středních škol Moravskoslezského kraje. Čas na čekání výsledků ukrátili účastníkům

Regionální kolo České lingvistické olympiády

V pátek 27. 1. 2023 se na Filozofické fakultě UP Olomouc konalo regionální kolo České lingvistické olympiády. Naši školu v něm reprezentoval vítěz školního kola Adam Prošek z G6.A. Lingvistická olympiáda je specifická v tom, že v každém kole (školním, regionálním, ústředním) se srovnávají výsledky všech účastníků z celé republiky a postupuje se na základě stanovené bodové hranice.

Naši žáci získali 3. místo v Krajském přeboru v šachu

Naše pětičlenné družstvo šachistů ve složení Roman Mrázek G2.C, Ondřej Kijonka O4.A, Samuel Tomanec T2.C, Jiří Targosz G8.A, Drastichová Eliška G5.A se umístilo na skvělém 3. místě. Blahopřejeme! Turnaje se zúčastnilo celkem 11 družstev z Moravskoslezského kraje. Mnoho hráčů bylo na vysoké úrovni. Zejména ti, kteří hrají pravidelně ligové soutěže. První dvě místa patřila tradičně

Přednášky na téma umělé inteligence

Ve středu 25. 1. 2023 si žáci tříd T3.C a T4.C vyslechli dvě přednášky na mimořádně aktuální téma umělé inteligence. Přednášky si pro naše studenty připravili lektoři Mgr. Daniel Valenta Ph.D. a doc. Ing. Petr Sosík, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě. V první přednášce se lektor snažil žákům vysvětlit pojem umělé inteligence a ukázal

Novoroční cvičení s Lucií a Kristýnou

Dva týdny po skončení vánočních prázdnin se konalo v hale naší školy taneční cvičení pro žákyně devátých tříd orlovských základních škol. Pod vedením cvičitelek ze SVČ Asterix v Havířově, Lucie a Kristýny, se téměř stovka dívek snažila naučit několik tanečních kreací. Za hodinu se jim to dokonale podařilo. Tato akce předcházela Dni otevřených dveří, takže někteří tančili,

Studenti GOA Orlová by volili Pavla a Nerudovou, Babiš zůstal třetí

V pátek 6. 1. a v sobotu 7. 1. 2023 si studenti G1.C pro své spolužáky připravili studentské volby prezidenta ČR. Hlasovat o novém prezidentovi mohli všichni studenti střední školy, žáci nižšího gymnázia se neúčastnili. Volba probíhala prostřednictvím formulářů Google, známým nástrojem pro psaní testů během distanční výuky. Celkem volilo 202 studentů z celkových 495.

Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 14. 1. 2023

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku? Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá v sobotu 14. 1. 2023 od 9 do 12

Exkurze do Terezína – vzdělávací seminář pro studenty

Ve dnech 19. – 21. prosince 2022 se studenti druhého a třetího ročníku gymnázia zúčastnili dlouho plánovaného a připravovaného vzdělávacího semináře v Terezíně, který jim měl přiblížit historii tohoto města v době druhé světové války. Vzhledem k tématu, ale i předvánočnímu období a velmi zimnímu počasí to byl pobyt náročný, nicméně dle ohlasů studentů přínosný