Úspěch ve výtvarné soutěži na téma Variace na Picassa

Studentka Eliška Isaiášová ze třídy G5.A se zúčastnila soutěže, kterou každoročně pořádá Gymnázium Olgy Havlové v rámci projektu Týden španělské kultury Semana Ostran᷉a. Letošní téma soutěže „Variace na Picassa“ Eliška krásně zpracovala jako malbu a zasloužila si tak zvláštní cenu poroty. Elišce blahopřeji a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili. Bc. Novobilská Natálie

Beseda o finančním vzdělávání

Ve středu 2. února 2022 se studenti tříd V2.A a V3.A oboru Veřejnosprávní činnost mohli zúčastnit besedy Finanční gramotnost, kterou vedla paní Bc. L. Jiravová. Studenti měli možnost získat velmi zajímavým způsobem mnoho informací z oblasti osobního finančního plánování, spoření a budoucích investic. Po přednášce následovala praktická hra pro každého jednotlivce – Fingrplay. V ní

Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině pro SŠ

Středa 3. února 2022 patřila všem nadšencům a milovníkům anglického jazyka. Konalo se školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro kategorie III.A (gymnázia) a III.C (SOŠ). Soutěže se celkem zúčastnilo 27 studentů. Ti museli projít náročnými poslechovými cvičeními a následně si vylosovali téma, ve kterém měli představit a obhájit své názory a postoje a ukázat

Lyžařský kurz žáků sekundy

V prvním únorovém týdnu se uskutečnil v areálu Skiparku Gruň lyžařský kurz žáků sekundy. Ze zaprášené Orlové jsme se dostali do krásně bílého prostředí v blízkosti Starých Hamrů, kde žáci prožili příjemný týden na lyžích. Sněhu bylo dostatek, sjezdovky perfektně připravené, ubytování na vysoké úrovni, strava vynikající. Kromě lyžování si všichni odnesli skvělý zážitek v

Projekt Don@u-online 2022

Opět je tu projekt Don@u-online, který umožňuje našim studentům komunikovat a diskutovat o různých tématech v německém jazyce. Letošní téma „Feel free: Seid Europa!“ je velmi aktuální, tj. zaměřené na demokracii a svobodu slova. Do projektu je zapojeno dohromady 28 škol z celého Podunají. Školy jsou rozděleny do skupin a spolupracují vždy konkrétní tři školní

Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 28. ledna 2022 proběhlo školní kolo již 51. ročníku dějepisné olympiády, jejímž hlavním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. V obou kategoriích soutěžilo celkem 24 žáků ze sedmi tříd, kteří museli prokázat své znalosti od středověku až po 20. století. V I. kategorii – pro třídy nižšího gymnázia – zvítězil se ziskem 48 bodů

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro kategorii IIB, tedy studenty tercie a kvarty. Soutěže se zúčastnilo 12 studentů a v obou jejích částech, poslechu a mluveném projevu, měli všichni velmi pěkné výsledky. První 3 místa obsadily studentky ze třídy G4.A: Vendula Gasiorková – 1. místo

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 12. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii (tercie, kvarta) i pro kategorii II. (střední škola). Zájemců bylo letos poměrně hodně, a tak nebylo lehké se v náročné konkurenci prosadit. Ukázalo se, že delší doba výuky češtiny přináší ovoce – v I. kategorii dominovali na čelních místech kvartáni, v II.

Besedy pro žáky s Mgr. Milanem Vítem

Ve středu 12. 1. 2022 zavítal k žákům do 6 vyučovacích hodin ICT ve třídách G4.A, G5.A, G6.A, G2.C, T2.C, T3.C a T4.C absolvent našeho orlovského gymnázia, programátor Mgr. Milan Vít, aktuálně žijící a pracující v IT firmě v japonském městě Kyoto. V souvislosti s výukou algoritmizace a programování přítomným žákům přiblížil náplň práce programátora, jím

Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 15. 1. 2022

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku? Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá v sobotu 15. 1. 2022 od 9 do 12