Den s němčinou digitálně

Dne 3. listopadu 2021 se studenti tříd G6.A, O3.A a V4.A zapojili do digitálního Dne s němčinou pořádaného Goethe Institutem v Praze. V jednotlivých hodinách se žáci účastnili workshopu a koncertu hudební skupiny Munich Supercrew a také interaktivního představení českoněmeckého kabaretu pod názvem Gefühl a cit.  Přestože studenti nemohli být na akci přítomni prezenčně, díky

Účast v ekonomické soutěži Duel na VŠB TU v Ostravě

Kateřina Sojková, Jakub Lindovský a Dominik Škuta, studenti čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie, se zúčastnili dne 26. 11. 2021 klání v ekonomických disciplínách v soutěži Duel – studenti versus daně, účetnictví, finance, podniková ekonomika a legislativa. Akci pro studenty připravila Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB TU v Ostravě.

Turnaj v odbíjené ke Dni studentstva

Poslední listopadový čtvrtek byl ve znamení otevřených dveří a odbíjené. Oblíbený turnaj smíšených dvojic probíhal v gymnastickém sále. Hrálo se ve třech skupinách systémem „každý s každým“ a vítězové se utkali ve finálové skupině. Urputné boje nejlépe zvládla dvojice Gořula – Nováková, druhé místo obsadili Řezák – Světlá a bronz si odnesli Iwanuszek a Tkadlecová.

Miniturnaj v softbalu

Nevlídné listopadové dny zahnaly naše žáky do sportovní haly a tělocvičen, a tak byl uspořádán miniturnaj v softbalu pro kvartu, kvintu a sextu. V odpoledních hodinách se tyto třídy utkaly mezi sebou navzájem s těmito výsledky: G6.A – G4.A  2:0 G5.A – G4.A  10:5 G6.A – G5.A  0:10 Vítězem se stala kvinta, 2. místo obsadila

Týden globálního vzdělávání

Dne 16. 11. 2021 se v rámci společenských věd a občanské výchovy žáci třídy G3.C, V1.A, G3.A a G4.A zúčastnili online konference Týden globálního vzdělávání. Šlo o celoevropskou akci, která byla letos zaměřena na vztah mezi klimatickou změnou a módním průmyslem. Konferenci předcházelo několik výukových lekcí, které účastníci konference také absolvovali. Studenti se dozvěděli mnoho

Školní kolo České lingvistické olympiády

Ve středu 10. listopadu 2021 se po loňské „covidové“ pauze opět sešli v aule zájemci o řešení neobvyklých úkolů, aby se poprali s nástrahami dávno zaniklých, neobvyklých či exotických jazyků a hádankami z nich složenými. Celkem 24 studentů se v 90 minutách snažilo získat co nejvíce bodů z pěti náročných úkolů. Nejlepší lingvistkou naší školy

Celostátní soutěž Bobřík informatiky 2021

Ve dnech 8. – 19. 11. 2021 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 14. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 11 online otázkami

Florbalový turnaj mezi středními školami

Po několikaměsíční sportovní odmlce z důvodu covidu se naše družstvo chlapců zúčastnilo celorepublikového florbalového turnaje mezi středními školami. Naši hráli ve čtyřčlenné základní skupině v Ostravě s Gymnáziem Karviná, SZŠ Karviná a Dakolem Petrovice. Po výsledcích 4:4, 10:3 a 4:1 jsme obsadili 2. místo s horším skóre než Gymnázium Karviná. Chlapci hráli s nadšením, ale

Úspěchy v překladatelské soutěži

V úterý 2. 11. 2021 se naši studenti zúčastnili školního kola překladatelské soutěže z jazyka anglického a mohli tak zažít, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů. Soutěž pořádá Filozofická fakulta univerzity Palackého pod záštitou Jednoty tlumočníků a překladatelů. Hned druhý den si mohli studenti vyzkoušet překlady do češtiny z dalších

Projektový den V3.A se zaměstnanci Slezské diakonie

Na naší škole hledáme různé možnosti, jak teoretickou výuku více propojovat s praxí. Na oboru Veřejnosprávní činnost jsme proto zařadili do výuky nový předmět – Virtuální úřad, který by měl vytvářet prostor pro naplňování tohoto cíle. 3. listopadu 2021 jsme měli možnost uskutečnit již dlouho plánovaný projektový den žáků třídy V3.A se zaměstnanci neziskové organizace