Geograficko-historická exkurze do Prahy tříd G8.A a G4.C

Ve čtvrtek 23.9. se třídy G8.A a G4.C vydaly na svou poslední dobrodružnou exkurzi v rámci studia na gymnáziu a to do hlavního města Prahy. Kdykoliv se nás nějaký z profesorů zeptá, co všechno jsme v Praze viděli, odpovídáme jednohlasně: „Všechno.” A nám se dostane jen soucitného pokývnutí: „No jo, vy jste byli s panem

Zertifikat Deutsch B1 opět v nabídce odpoledních aktivit školy

Navazujeme na minulý školní rok a zveme tímto všechny studenty německého jazyka z naší školy (1.- 4. ročník, kvinta až oktáva) na celoroční přípravný kurz k jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch B1. Budeme se potkávat každou středu od 15:00 do 16:30 v učebně 164 a připravovat se na úspěšné složení zkoušky (nácvik poslechů, čtení s porozuměním,

Historická exkurze do Kutné Hory

Opravdu velmi brzy ráno se v pátek 1. října 2021 studenti G2.C a G6.A sešli na nádraží v Bohumíně, aby vyrazili do Kutné Hory. Provázeni svými třídními a Mgr. Zágorou se vydali na cestu za hlubším poznáním české historie a architektury. Kutná Hora má v tomto smyslu opravdu co nabídnout. Vlašský dvůr – královská mincovna

Bylo, nebylo aneb Primánci na první společné výpravě

Je středa 15. 9. 2021. Pro většinu lidí bezvýznamné datum, ale pro primánky významný den. Poprvé pojedou společně – na adaptační kurz. Scházíme se u školy a nasedáme do autobusu. A kam vlastně jedeme? Na Studeničnou v Beskydech. Během pobytu se děti účastnily mnoha her s cílem seznámit se a poznat kamarády, aktivit pohybových i environmentálních. Velký

Sportovní kurz v Soběšovicích

Babí léto odstartovalo sportovní kurz pro žáky tercie v Soběšovicích. Vysoké teploty, sluneční paprsky, modrá obloha – atributy, které podpořily úspěšný průběh sportovních aktivit u Žermanické přehrady. Výuka softbalu, vodácké základy na klidné vodě, střelba ze vzduchovky, cyklistika, florbal, beach volejbal, bowling – tohle všechno okusili a ve většině případů zvládli terciáni v pouhých čtyřech

Studium na univerzitě v zahraničí – ETH Zürich ve Švýcarsku

Jak se studuje v zahraničí, a to konkrétně v Curychu? 15. září 2021 byla pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (sexta a septima – skupiny NJ) uspořádaná beseda o možnostech studia v zahraničí. Ze Švýcarska k nám zavítal náš absolvent Radim Urban, který zde studuje na prestižní univerzitě ETH Zürich obor informatika. Cílem besedy

Nabídka kroužků pro žáky

Můžete si vybrat: sportovní hry (děvčata), středy 14:00 – 15:30 sportovní hry (chlapci), pátky 13:30 – 14:30 pěvecký sbor, čtvrtky a pátky 14:15 – 15:45 latina (pro maturitní, popř. předmaturitní ročníky), čtvrtky 14:30 – 16:00 3D tisk a 3D modelování, úterky 14:15 – 15:45 programování mobilních aplikací, středy 15:15 – 16:45 programování robotů SPHERO, středy

Adaptační kurzy v Soběšovicích

Po několika dnech v lavicích vyrazili naši „prváci“ ve dnech 6.-7. 9. 2021 a 8.-9. 9. 2021 spolu se svými třídními učiteli na dvoudenní adaptační kurzy do krásného areálu u Žermanické přehrady. Dva dny naplněné aktivitami zaměřenými na vzájemné poznání, komunikaci a kooperaci v rámci jednotlivých tříd i napříč ročníkem utekly jako voda. Cizinci se

Vodácká exkurze na Vltavě

Prázdniny ještě ani neskončily a vltavské tůně by mohly vyprávět o dalších mladých nadšencích, kteří přijeli splout napěněné peřeje. Jednadvacet studentů z G4. C a několik čerstvých maturantů vyrazilo na jih republiky navzdory katastrofické předpovědi počasí. Vodácká klasika z Vyššího Brodu do Boršova nakonec proběhla bez kapky deště, a dokonce se mnozí účastníci na lodích

Licht und Klang 2021 očima studentky

Naše škola se pravidelně účastní projektů v cizím jazyce, při nichž můžeme diskutovat o nejrůznějších tématech se studenty ze zahraničí a uplatnit tak své jazykové dovednosti. Letošní ročník projektu byl ale jiný. Organizátoři se z důvodu epidemiologické situace rozhodli zpestřit program tak, aby nám umožnili kontakt a spolupráci mezi sebou, neboť právě to mladým lidem