Soutěž v programování

Dne 22. dubna 2021 se uskutečnilo distančně krajské kolo 35. ročníku Soutěže v programování. Z naší školy v kategorii Programování mládež soutěžili gymnazisté Petr Gajdošík a Ondřej Chlubna z G8.A. Petr Gajdošík se umístil na 6. místě a Ondřej Chlubna na 17. místě – gratulujeme! Oběma maturantům děkujeme za dlouhodobou reprezentaci naší školy a přejeme

Úspěch v literární soutěži Den Země

I v tomto školním roce byla vyhlášena řada literárních soutěží. V jedné z nich, Mezinárodní literární soutěži Den Země 2021, uspěla studentka Michaela Kolková z G3.C. Za svou povídku Bertova výprava, o iniciační cestě mladého mravence a jeho tragickém setkání se světem lidí, získala od poroty 82 bodů, a tím se umístila ve své kategorii

Juvenes Translatores – české kolo

Na sklonku loňského kalendářního roku se naše škola zapojila do českého kola překladatelské soutěže pro studenty Juvenes Translatores. Soutěž spočívá v tom, že se žáci během stanoveného časového limitu snaží co nejpřesněji přeložit text z jednoho jazyka do druhého. Důležitá je ovšem i nápaditost, plynulost a úroveň písemného projevu. Většina studentů volí překlady z cizího

Projekt Zapomenutá Orlová

Kalendář ukazuje 8. dubna 2021 a já usedám do auta, abych se zúčastnila slavnostního otevření stezky Zapomenutá Orlová. Na náměstí ve staré části města se už shromažďují zástupci kraje, města, různých organizací, médií. Nechybí ani pan ředitel. Vždyť právě naši studenti celou akci vymysleli a zrealizovali. Všichni čekají na onen okamžik. Okamžik, kdy světlo světa

Fotosoutěž pro žáky primy a sekundy

Pravidla Musíš být žákem primy nebo sekundy Pošli jen jednu nejlepší fotografii na Google Classroom do učebny Fotosoutěž Téma „Jaro 2021“ Termín je do 18. 4. 2021 Pět nejlepších fotografií z každé třídy postupuje do finále Tři nejlepší fotky budou oceněny. Fotky nesmí být upraveny. Fotka bude pojmenována takto – třída, příjmení např. (primaZrubkova) Dotazy

Úspěch žáka primy na Zeměpisné olympiádě

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci si naši žáci našli čas a sílu vyzkoušet si Zeměpisnou olympiádu online. V okresním kole této olympiády uspěli a postoupili do kola krajského dva studenti, a to Aleš Gottwald (G6.A) v kategorii středních škol, a Lukáš Kortiš z primy. A právě druhý jmenovaný se umístil na neuvěřitelném 2. místě v

Výuka programování s odborníkem – Python s Ing. Lumírem Balharem

V posledních třech týdnech měli žáci sexty možnost setkat se v hodinách Informatiky a informačních technologií s Ing. Lumírem Balharem, který je programátorem a zabývá se programovacím jazykem Python. Pan Balhar nám představil jeho práci, přiblížil nám využití tohoto programovacího jazyka v praxi a spoustu dalších zajímavostí. Dozvěděli jsme se například o tzv. Zen of

Projekt Don@u online – němčina v době koronavirové

Naše škola se zapojuje pravidelně do projektu Don@u-online, který umožňuje našim studentům komunikovat s ostatními studenty z různých škol v Podunají a diskutovat o zajímavých tématech v německém jazyce. Vybrané třídy spolupracují a postupně spolu zpracovávají vybrané konkrétní téma v prostředí Moodle. Po skončení online fáze projektu se studenti setkávají tváří v tvář pak na

Matematický klokan v době covidové

Podoba letošního ročníku soutěže Matematický klokan byla pochopitelně zcela odlišná oproti letům minulým – soutěž probíhala online formou pouze v některých třídách. Nejlepším řešitelem v G1.A byli Mario Ladislav Tamáš a Kateřina Otevřelová. Ve třídě G4.A, kde soutěžilo celkem 16 žáků, se nejvýše umístili Karel Mičulka, Adam Prošek a Miloslav Hartl. Mezi středoškoláky se do

On-line návštěva Miroslava Karase

Kdo je PhDr. Miroslav Karas? V současné době řídí Televizní studio v Ostravě. Do roku 2020 pracoval jako zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a v Ruské federaci. Je také absolventem Gymnázia v Orlové. Studenti tříd O3.A, V3.A, G2.C a G5.A s výukou ruského jazyka si v úterý 16.3. mohli na besedě vyslechnout vyprávění o radostech