Beseda a workshopy na Ostravské univerzitě na téma Kariérní poradenství

Dne 10. října 2023 se naše třída V4.A zúčastnila besedy a workshopu na Ostravské univerzitě. Téma bylo zaměřeno na kariérní poradenství v rámci projektu Univerzita Pro. V první části programu proběhla přednáška o náplni přijímacích pohovorů a technikách, které jsou využívány při přijímacích řízeních. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi Assessment centrem  a Development centrem. Byli jsme také seznámeni s důležitými dovednostmi a požadavky pro uplatnění na trhu práce. Zajímavé byly rady, jak spolupracovat v týmu. 

Následně jsme si vypracovali tzv. “Belbinův test”, který zjišťuje vlohy a předpoklady pro týmové role, tj. slabé i silné stránky. Osoby podle jejich schopností a vloh rozděluje na lídry, dotahovače, kreativce a analytiky, přičemž se toto rozdělení dále větví.

Po vyhodnocení testu a krátké přestávce jsme se vrhli do další aktivity, tzv. modelové situace. To v našem případě představovalo týmové stavění věží. Rozdělili jsme se do tří skupin. Každá měla za pomoci několika papírů a společných nástrojů (pozor – 1 lepící páska a  1 nůžky byly pro všechny 3 skupiny společné) vytvořit co nejstabilnější a nejvyšší věž. Ve výsledku dvě věže neobstály testem stability a jedna byla diskvalifikována. Následovala analýza týmové práce a malá závěrečná přednáška. 

Celou akci jsme si velmi užili a rozhodně každému z nás ukázala jeho přednosti i slabiny. Tato zkušenost mu pak může pomoci v budoucí profesní orientaci. Organizátoři měli akci velmi pečlivě připravenou. Odcházeli jsme příjemně naladěni a obohaceni o nové zkušenosti.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Martin Brožek, student V4.A