Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášky pro všechny typy studia je do 20. 2. 2024.
Naše škola nevyžaduje lékařské potvrzení jako součást přihlášky.

Přihláška se podává třemi způsoby:

1. elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.). V případě použití datové schránky je nutné přihlášku úředně zkonvertovat z listinné do elektronické podoby na CzechPointu (pošta, obecní úřad). Nezkonvertovaná (pouze oskenovaná) přihláška je neplatná.

2. v podobě výpisu získaného z DIPSY

3. na tiskopisu, který stanoví MŠMT

Formuláře přihlášky ke studiu – ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.edit.pdf

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.pdf

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.xlsx