Stáže v zahraničí na Konferenci Erasmus+

V rámci evropských dnů Erasmus Days proběhla v aule v pátek 13. 10. 2023 již tradiční Konference Erasmus+ Stáže v zahraničí. Studenti 4. ročníků zde každoročně předávají své zkušenosti z praxí v Irsku, Německu a Estonsku svým spolužákům ze třetích ročníků studijních oborů OA, IT a VS. I v letošním školním roce bude mít dalších 20 žáků šanci rozjet se za prací do výše jmenovaných zemí. Prostřednictvím připravených videí a prezentací informovali praktikanti o tom, kde během pobytu bydleli, jakou práci vykonávali, co všechno v průběhu 3 týdnů zažili, jaká místa navštívili, jakým způsobem do jednotlivých zemí cestovali a jaké dojmy si ze zahraničí přivezli.

Budoucí stážisté se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem se mohou o místo na praxi ucházet, jak bude probíhat výběrové řízení a co je čeká v přípravných jazykových kurzech.

Harmonogramy s termíny a informacemi na celý školní rok jsou vyvěšeny u učeben č. 160 a 215.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Svatava Rumpelová