Exkurze na Slezskou univerzitu v Opavě

Dne 13. března 2024 jsme spolu s 25 žáky třídy T2.C navštívili Ústav Informatiky Slezské univerzity v Opavě. Během exkurze jsme měli možnost prozkoumat dvě laboratoře robotiky, kde jsme se seznámili s různými typy robotů, včetně humanoidního robota připomínajícího člověka, velkého dronu a helikoptéry. Průvodce, který nás laboratořemi provedl, nás poutavě a s nadšením seznámil s principy fungování těchto robotů, včetně způsobů jejich programování a sestavování. Vrcholem naší návštěvy byla prohlídka Unisféry, kde jsme měli možnost prozkoumat technické zázemí využívané nejen pro filmovou produkci, ale také pro samotné vykreslování obrazu promítaného na sférické plátno celkem osmi projektory. V rámci exkurze jsme také dostali příležitost posoudit kvalitu výsledného obrazu vytvořeného pomocí takto moderních technologií, a to při promítání krátkého filmového snímku Průlet sluneční soustavou.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. a Mgr. Jaroslav Rubišar