Beseda na téma Řeč těla

Dne 14. března 2024 se na naší škole uskutečnila beseda „Řeč těla“ s panem Ing. Dávidem Vrtaňou, PhD., ze společnosti Mladý podnikavec, o. z. ze Žiliny zabývající se poznáním svého okolí a uměním odhalit lhaní.

Žáci tříd G3.C a G7.A se zúčastnili besedy, která pojednávala o řeči lidského těla. Ve dvou vyučovacích hodinách se tak studenti dozvěděli například to, jak rozeznat nepravé emoce od těch pravých, nebo jak se dá poznat, když člověk lže. Přednáška byla protkaná jak různými zajímavostmi, tak i mnoha videoukázkami a fotografiemi, které ukazovaly praktické příklady řeči těla během lhaní, manipulace, či předstírání emocí. Celou přednášku vedl sympatický pan Dávid Vrtaňa, kterému patří poděkování jménem studentů za velmi poutavé a přínosné přiblížení této oblasti psychologie.

Za třídu G3.C Nela Ježová

Na besedě se mi líbilo profesionální zpracování a vystupování pana lektora, který se nám snažil co nejvíc srozumitelně přiblížit, jak funguje lidská řeč těla. Díky němu vím, na co se u lidí kolem sebe zaměřit, naučím se lépe odhalovat jejich záměry.

Beseda byla velmi edukativní, zajímavá a rozhodně užitečná. Informace, které nám byly předneseny se hodí nejen do osobního života, ale také do života profesionálního, kdy je pro mne jednodušší zjistit, kdy se mnou např. může někdo manipulovat, nebo využívat. Beseda byla skvělá, vnímám teď lidi úplně jiným směrem. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit.

Třída V3.A

Celá beseda byla o komunikaci, jak verbální tak neverbální, velmi se nám líbila. Byla poučná a ukázala nám i něco, co jsme dodnes neznali. Byla podaná zábavně a bavilo nás to. Co nám pan Verdana předal se nám hodí jak do našeho oboru, tak i do našich osobních životů.

Třída O3.A

Fotogalerie ke zhlédnutí

Ing. Lucie Šmuková