Lyžařský kurz žáků sekundy

V prvním únorovém týdnu se uskutečnil v areálu Skiparku Gruň lyžařský kurz žáků sekundy. Ze zaprášené Orlové jsme se dostali do krásně bílého prostředí v blízkosti Starých Hamrů, kde žáci prožili příjemný týden na lyžích. Sněhu bylo dostatek, sjezdovky perfektně připravené, ubytování na vysoké úrovni, strava vynikající. Kromě lyžování si všichni odnesli skvělý zážitek v

Projekt Don@u-online 2022

Opět je tu projekt Don@u-online, který umožňuje našim studentům komunikovat a diskutovat o různých tématech v německém jazyce. Letošní téma „Feel free: Seid Europa!“ je velmi aktuální, tj. zaměřené na demokracii a svobodu slova. Do projektu je zapojeno dohromady 28 škol z celého Podunají. Školy jsou rozděleny do skupin a spolupracují vždy konkrétní tři školní

Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 28. ledna 2022 proběhlo školní kolo již 51. ročníku dějepisné olympiády, jejímž hlavním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. V obou kategoriích soutěžilo celkem 24 žáků ze sedmi tříd, kteří museli prokázat své znalosti od středověku až po 20. století. V I. kategorii – pro třídy nižšího gymnázia – zvítězil se ziskem 48 bodů

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro kategorii IIB, tedy studenty tercie a kvarty. Soutěže se zúčastnilo 12 studentů a v obou jejích částech, poslechu a mluveném projevu, měli všichni velmi pěkné výsledky. První 3 místa obsadily studentky ze třídy G4.A: Vendula Gasiorková – 1. místo

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 12. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii (tercie, kvarta) i pro kategorii II. (střední škola). Zájemců bylo letos poměrně hodně, a tak nebylo lehké se v náročné konkurenci prosadit. Ukázalo se, že delší doba výuky češtiny přináší ovoce – v I. kategorii dominovali na čelních místech kvartáni, v II.

Besedy pro žáky s Mgr. Milanem Vítem

Ve středu 12. 1. 2022 zavítal k žákům do 6 vyučovacích hodin ICT ve třídách G4.A, G5.A, G6.A, G2.C, T2.C, T3.C a T4.C absolvent našeho orlovského gymnázia, programátor Mgr. Milan Vít, aktuálně žijící a pracující v IT firmě v japonském městě Kyoto. V souvislosti s výukou algoritmizace a programování přítomným žákům přiblížil náplň práce programátora, jím

Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 15. 1. 2022

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku? Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá v sobotu 15. 1. 2022 od 9 do 12

Rozhlasové soutěžní zpestření o Vánocích

Poslední den školy před vánočními prázdninami zrealizovaly Mgr. Blanka Buzková a Mgr. Jana Bláhová rozhlasovou soutěž. V předchozích „necovidových“ letech jsme vždy trávili alespoň část posledního školního dne kalendářního roku společnou akcí. To letos nešlo, tak jsme si alespoň prostřednictvím našeho vánočního kvízu připomenuli některé zvyky a tradice, které se k Vánocům pojí. Ze všech

Benefiční koncert s Evou Burešovou

Jako každý rok, tak i letos měl náš pěvecký sbor možnost si zazpívat společně s populárním umělcem na benefičním koncertě Děti k dětem, který každoročně pořádá Spolek Madleine. Letošní koncert se uskutečnil 6. prosince 2021 v jedinečných prostorách kostela Narození Panny Marie v Orlové. A s kým jsme zpívali letos? Měli jsme možnost si zazpívat

Vánoční koncert pěveckého sboru v kostele v Doubravě

Adventní období bývá tradičně protkáno hudbou, a co jiného dokáže vykouzlit krásnou sváteční náladu než vánoční koncert v kostele? Náš sbor ARTEP vystoupil právě v sobotu 11. 12. 2021 na krásném vánočně laděném koncertě v kostele sv. Hedviky na náměstí v Doubravě. V repertoáru se objevily jak koledy, tak duchovní či populární písně, a představili