Beseda na téma účetní výkazy

Dne 20. prosince 2023 k nám na GOA Orlová zavítala paní Ing. Jana Hakalová, Ph. D. z Ekonomické fakulty VŠB-TUO s besedou na téma: Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem. Studenti byli seznámeni se strukturou účetních výkazů a přílohami, které jsou součástí účetní závěrky obchodních společností. Byli zasvěceni  do procesu ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a s činností auditora.

Paní doktorce děkujeme za příjemně strávené dvě hodiny s námi a už se těšíme na další obohacující besedy.

Ing. Lucie Šmuková