Den s vysokými školami

Dne 18.12.2023 se uskutečnila akce Den s vysokými školami. Akce byla určena žákům třetích a čtvrtých ročníků všech oborů, kteří měli možnost seznámit se během celého dne se zástupci vysokých a vyšších odborných škol. Dorazili zástupci nejen z Ostravska, ale také z Brna, Olomouce nebo Zlína. Cílem bylo dozvědět se informace, které mohou hrát důležitou roli v rozhodování o budoucí kariéře žáků.

Snahou školy bylo, aby studenti měli možnost získat informace o možnostech studia na jednotlivých typech škol. Dozvěděli se, co je obsahem daného studia, získali informace o studijních nárocích, o přijímacím řízení, o profilu a uplatnění absolventa.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Vladimíra Bukvaldová

Den s vysokými školami byl fantastickou příležitostí, jak pro studenty třetích ročníků, tak i pro letošní maturanty. Informace z vybraných vysokých škol byly přínosné z mnoha hledisek. Prostřednictvím této akce si studenti mohli rozšířit obzory v oboru, který studují nebo, který by chtěli dále studovat. Ve srovnání s minulým rokem byl výběr škol široký a většina studentů si mohla vybrat to, co je nejvíce zajímá. Osobně jsem vděčný, že tuto akci naše škola zprostředkovala. Také mě potěšil fakt, že žádný ze studentů není determinován svým oborem při výběru daných vysokých škol. Jako maturant jsem příjemně překvapen a doufám, že tato akce bude nadále probíhat ve stejném duchu.

Adam Tomala, V4.A

Den s VŠ se mi líbil. Myslím, že to je skvělá příležitost pro ty, kteří ještě neví, co by chtěli v budoucnu studovat. Touto cestou se dozvěděli o nabízených možnostech. Je to také příležitost pro ty, kteří už mají vybraný obor dalšího vzdělávání a díky těmto prezentacím mohou zjistit, zda byl jejich výběr správný, nebo je zaujme něco jiného.

Linda Kleinová, G8.A

Den s vysokými školami hodnotíme pozitivně. Shodli jsme se na tom, že se více hodí pro třeťáky. Tato akce také pomáhá těm, kteří se zatím na žádné vysoké školy nepodívali nebo si nejsou jisti, jakým směrem by se chtěli vydat.

Studenti třídy G7.A

V pondělí 18. 12. 2023 nám, studentům maturitních a třetích ročníků, přišli pedagogové a studenti z různých vysokých škol představit své studijní programy či univerzity. Byla to skvělá příležitost pro ty, co chtějí studovat na vysoké škole, ale ještě úplně neví, kam jít. Zároveň se ostatní např. utvrdí ve svém výběru nebo naopak zvolí jinou možnost. Akce jako taková byla určitě přínosná. Děkujeme za její každoroční pořádání.

Martin Ligus, O4.A

V průběhu akce Den s vysokými školami jsme měli možnost poslechnout si informace z různých vysokých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nabídka škol byla pestrá a opravdu bylo z čeho vybírat. V rámci jednotlivých studijních oborů na naší škole si opravdu každý přišel na své. Prezentace a přednes jak studentů VŠ, tak pedagogů byl přínosný a obohacující množstvím informací. Akce byla velice pěkně zorganizovaná a daný den jsme si i užili.

Claudie Cehelníková, V4.A