Návštěva z Google ve Švýcarsku na GOA Orlová

Předvánočním zpestřením výuky IT předmětů dne 20. 12. 2023 bylo 6 besed pro 3 třídy gymnázia a 3 třídy oboru informační technologie v podání absolventky orlovského gymnázia paní Mgr. Veroniky Králové Ph.D., která v současnosti pracuje jako programátorka ve firmě Google ve švýcarském Zurichu.

V první části si studenti vyslechli informace o její aktuální pracovní náplni v Merchant Center a o struktuře běžného pracovního dne ve firmě Google. Součástí doprovodné prezentace byly fotografie z prostředí firmy Google i fotografie z výletů za přírodními krásami Švýcarska.

Poté následovalo zajímavé vysvětlení pouti do Google – od studia na Gymnáziu v Orlové, přes Univerzitu Karlovu v Praze a stáže ve firmě Google až ke statusu full-time zaměstnance. Studentům prozradila svá 2 životní motta, která ji k aktuálnímu cíli dovedla: dělat, co nás baví a přijímat výzvy. Doporučila studentům pomáhat s vysvětlováním učiva spolužákům a nechat se v rozumné míře vystavit nepříliš komfortním situacím, jejichž úspěšné zvládnutí mohou člověka posunout vpřed.

Druhá část besedy byla vyhrazena pro různé žákovské dotazy. Studenti se blíže zajímali o používané technologie a komunikační jazyk, konkrétní pracovní podmínky včetně spolupracovníků z okolních zemí i finanční náročnost života ve Švýcarsku. Beseda přítomným žákům ukázala, že pracovitost a cílevědomost člověka za příznivých okolností otevírají brány zdánlivě nepřístupné a umožní pokořit mety zdánlivě nedosažitelné.

Děkujeme paní Veronice Králové za přínosně strávené společné chvíle a všem přítomným přejeme příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2024.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Ing. Marta Slawinská