Bylo, nebylo aneb Primánci na první společné výpravě

Je středa 15. 9. 2021. Pro většinu lidí bezvýznamné datum, ale pro primánky významný den. Poprvé pojedou společně – na adaptační kurz. Scházíme se u školy a nasedáme do autobusu. A kam vlastně jedeme? Na Studeničnou v Beskydech. Během pobytu se děti účastnily mnoha her s cílem seznámit se a poznat kamarády, aktivit pohybových i environmentálních. Velký

Sportovní kurz v Soběšovicích

Babí léto odstartovalo sportovní kurz pro žáky tercie v Soběšovicích. Vysoké teploty, sluneční paprsky, modrá obloha – atributy, které podpořily úspěšný průběh sportovních aktivit u Žermanické přehrady. Výuka softbalu, vodácké základy na klidné vodě, střelba ze vzduchovky, cyklistika, florbal, beach volejbal, bowling – tohle všechno okusili a ve většině případů zvládli terciáni v pouhých čtyřech

Studium na univerzitě v zahraničí – ETH Zürich ve Švýcarsku

Jak se studuje v zahraničí, a to konkrétně v Curychu? 15. září 2021 byla pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (sexta a septima – skupiny NJ) uspořádaná beseda o možnostech studia v zahraničí. Ze Švýcarska k nám zavítal náš absolvent Radim Urban, který zde studuje na prestižní univerzitě ETH Zürich obor informatika. Cílem besedy

Nabídka kroužků pro žáky

Můžete si vybrat: sportovní hry (děvčata), středy 14:00 – 15:30 sportovní hry (chlapci), pátky 13:30 – 14:30 pěvecký sbor, čtvrtky a pátky 14:15 – 15:45 latina (pro maturitní, popř. předmaturitní ročníky), čtvrtky 14:30 – 16:00 3D tisk a 3D modelování, úterky 14:15 – 15:45 programování mobilních aplikací, středy 15:15 – 16:45 programování robotů SPHERO, středy

Adaptační kurzy v Soběšovicích

Po několika dnech v lavicích vyrazili naši „prváci“ ve dnech 6.-7. 9. 2021 a 8.-9. 9. 2021 spolu se svými třídními učiteli na dvoudenní adaptační kurzy do krásného areálu u Žermanické přehrady. Dva dny naplněné aktivitami zaměřenými na vzájemné poznání, komunikaci a kooperaci v rámci jednotlivých tříd i napříč ročníkem utekly jako voda. Cizinci se

Vodácká exkurze na Vltavě

Prázdniny ještě ani neskončily a vltavské tůně by mohly vyprávět o dalších mladých nadšencích, kteří přijeli splout napěněné peřeje. Jednadvacet studentů z G4. C a několik čerstvých maturantů vyrazilo na jih republiky navzdory katastrofické předpovědi počasí. Vodácká klasika z Vyššího Brodu do Boršova nakonec proběhla bez kapky deště, a dokonce se mnozí účastníci na lodích

Licht und Klang 2021 očima studentky

Naše škola se pravidelně účastní projektů v cizím jazyce, při nichž můžeme diskutovat o nejrůznějších tématech se studenty ze zahraničí a uplatnit tak své jazykové dovednosti. Letošní ročník projektu byl ale jiný. Organizátoři se z důvodu epidemiologické situace rozhodli zpestřit program tak, aby nám umožnili kontakt a spolupráci mezi sebou, neboť právě to mladým lidem

Inovativně ve výuce německého jazyka

Tento školní rok jsme do hodin německého jazyka měli možnost pozvat odborníky. Od prosince 2020 do června 2021 probíhala díky projektu MŠMT Šablony pro SŠ výuka novými metodami pod taktovkou Mgr. Renaty Polokové (PASCH-iniciativa Goethe Institutu) a Mgr. Jana Cioska (katedra germanistiky FF Univerzity Palackého). Studenti tříd V3.A, G5.A, G6.A, V2.A, O2.A měli možnost v

Úspěch v celostátním kole Soutěže v programování

Pěkným 11. místem v celostátním kole 35. ročníku Soutěže v programování kat. Mládež zakončil své gymnaziální studium maturant Petr Gajdošík z G8.A, dnes již úspěšný absolvent naší školy. Soutěž se uskutečnila dne 19. června 2021 online, ale na své výsledky si soutěžící museli počkat až do večera 5. července 2021. Gratulujeme Petrovi ke krásnému závěrečnému

Exkurze do Olomouce

Dne 29. 6. 2021 vycestovala třída V2.A na výlet do Olomouce. Program byl velmi nabitý a velmi zábavný. Nejprve jsme navštívili ZOO Olomouc. Všem studentům se to moc líbilo, fotili se se zvířaty nebo si vylezli na rozhlednu, kde byl nádherný výhled na celé centrum již zmíněné města. Bylo velmi slunečné, teplé, letní počasí a