Úspěšná reprezentace školy ve Fyzikální olympiádě

Po několika letech covidových omezení se letos opět naplno rozjel kolotoč fyzikálních soutěží. A proto se v letošním školním roce i naši studenti pustili do řešení úloh Fyzikální olympiády.

V kategorii základních škol nás reprezentovala Lucie Emma Koběrská (G3.A), která se v okresním kole umístila na velice pěkném 4. místě.

Středoškoláci každoročně zápolí v kole krajském. V kategorii prvních ročníků se Kamila Frejová (G5.A) umístila na pěkném 22. místě a Sami M´Barki (G1.C) na 25. místě. Maturant Marek Korta (G8.A) byl ve své kategorii dokonce osmý!

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Marku Kortovi přejeme, aby se mu během pomaturitního studia dařilo alespoň tak dobře, jako během osmileté reprezentace naší školy ve všech soutěžích.

Za všechny vyučující fyziky Mgr. Roman Krpec