Přijímací řízení – 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

 Kód oboru Název oboru Počet přijímaných  Odevzdání přihlášky Přehled kritérií
 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 5 žáků 5. 6. 2023 Kritéria VS

Vytisknout formulář přihlášky můžete ZDE!

Požadavky pro přijetí

    • podání přihlášky na naši školu nejpozději do 5. června 2023 (přihláška ke stažení), nepožadujeme lékařské potvrzení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejněny 6. 6. 2023 po 14:00 hod.

POZOR! Rozhodnutí o přijetí již není odesíláno zákonným zástupcům. Pořadí přijatých a nepřijatých žáků jen pod registračními čísly, přidělenými žákům v den přijímací zkoušky, bude zveřejněno v budově školy a na internetových stránkách školy. Dnem oficiálního zveřejnění přijatých žáků na webu školy začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro podání zápisového lístku. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.