Krajské kolo Soutěže v programování – 37. ročník

V pátek 21. 4. 2023 na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava proběhlo krajské kolo Soutěže v programování. Z okresních kol Moravskoslezského kraje postoupilo 16 soutěžících, kteří měli během čtyř hodin vyřešit čtyři úlohy – Bludiště, Kalkulačka, Mini puzzle a Easy Tetris. Naši školu úspěšně reprezentoval Adam Prošek z G6.A a vybojoval krásné 4. místo.

Adamovi blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.

Ing. Marie Szypková