Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce

Dne 23. února 2023 se na naší škole uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce pro studenty vyššího gymnázia. Soutěže se zúčastnili vybraní studenti ze tříd G6.A a G8.A, kde je vyučována španělština jako druhý cizí jazyk. Soutěž proběhla formou dialogu na vylosované téma a studenti si tak mohli prověřit své komunikační dovednosti v daném jazyce.

Nejlépe v soutěži obstála Eliška Isaiášová ze třídy G6.A, druhé místo obsadil Václav Rusoň z G8.A. Oběma žákům gratulujeme k přesvědčivým výkonům a Elišce přejeme hodně zdaru při reprezentaci naší školy v krajském kole, které proběhne dne 23. března 2023.

Mgr. Lucie Kielarová, Mgr. Denisa Kajzarová