Čtyři koruny v aule

Titulek může svádět k představě, že máme ve školní aule uloženu v současné době „velmi pevnou“ českou měnu. Ale je to jinak. Jde o ojedinělou iniciativu kolegy Mgr. Marka Zágory, kterému se podařilo uskutečnit v aule naší školy výstavu kopií čtyř klenotů, sloužících ke korunovacím.

Po celý den 16. února 2023 byly k vidění tyto předměty:

  • Koruna z relikviářové bysty Karla Velikého v Cáchách. Jedná se o korunu, kterou byl korunován Karel IV. v roce 1349 v kostele Panny Marie v Cáchách na římského krále. Karel korunu věnoval kostelu a ta byla vložena na bustu Karla Velikého.
  • Želená koruna lombardského krále z Monzy. Karel IV. byl za lombardského krále korunován r.1355, cestou do Říma. Ke korunovaci došlo v Miláně, nikoliv v Monze, a patrně jinou korunou.
  • Říšská koruna – byla určena pro císařské korunovace. Karlovi tato koruna posloužila v Římě, kde mu ji roku 1355 položil na hlavu papež.
  • Svatováclavská koruna – sloužila pro korunovace českých králů. Dokončena byly r. 1346 a první, kdo ji využil, byl Karel IV. Ten ji věnoval patronovi českých zemí a ideálnímu panovníkovi, tedy svatému Václavovi.
  • Korunovační evangelistář krále Vratislava zvaný také Kodex vyšehradský je patrně nejcennější rukopis nacházející se na našem území. Kodex byl dokončen při příležitosti korunovace Vratislava II. na českého krále roku 1086 a je vyzdoben nádhernými iluminacemi. Kopie korunovačních klenotů jsou dílem šperkaře a klenotníka Jiřího Urbana.

Všichni studenti školy si mohli z bezprostřední blízkosti prohlédnout středověké šperkařské umění a získat informace o tom, jak, čím a proč byly jednotlivé koruny zdobeny.

Za fotografickou dokumentaci děkujeme Mgr. Tereze Kubáčkové, za celodenní mnohokrát opakovaný výklad Mgr. Marku Zágorovi.

A na závěr poučení. Buďte spořiví. Korunka ke korunce … a šťastná budoucnost vás nemine.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK D-ZSV Mgr. Tomáš David