Exkurze do TietoEVRY Ostrava

Ve čtvrtek 23. února 2023 zavítali žáci třídy T2.C a vybraní žáci gymnázia se zájmem o informační technologie do Ostravy do významné mezinárodní IT firmy TietoEVRY.

Zajímavý program s využitím mobilních zařízení si pro naše žáky připravil pan Jakub Kokeš, Senior HR Specialist-Recruiter.

Náplní exkurze byly informace o firmě TietoEVRY, aktuálních IT pozicích, situace na trhu práce a mzdy. Žáci také řešili zábavný kvíz a únikovku v aplikacích Mentimeter a Kahoot, vyslechli si doporučení k obsahu profesního životopisu či pracovního pohovoru a k cestě absolventa ze školy do zaměstnání.

Žáci se ještě dověděli, že letos se bude firma TietoEVRY stěhovat do menší, ale výrazně modernější budovy ORGANICA ve skandinávském stylu v blízkosti ostravského nákupního centra Karolina.

Vzhledem k nedostatku IT pracovníků a atraktivní výši jejich platů mohla exkurze přinést našim žákům inspiraci při úvahách o budoucím zaměření svého studia či volbě zaměstnání.

Děkujeme panu Kokešovi za poutavý výklad a budeme se těšit na další podobné přínosné vzdělávací akce.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za účastníky Ing. Marta Slawinská a Ing. Marie Szypková