Youthpassy předány

Ve dnech od 25. 8 do 3. 9. 2022 se vybraní studenti naší školy účastnili mezinárodního projektu v německém jazyce v Rakousku, o kterém jsme již informovali. Projekt probíhal pod záštitou programu Erasmus+ za podpory Collegia Grafenbach.

Po absolvování pobytu získali studenti certifikát a dne 9. 11. 2022 obdrželi také navíc z rukou pana ředitele tzv. Youthpass Evropské unie. Youthpassem, tzv. pasem mladých, zajišťuje Evropská komise uznání doby strávené v zahraničí jako období neformálního vzdělávání a informálního učení.
Youthpass se skládá ze tří částí – potvrzení o pobytu a absolvování, hodnocení vedoucího projektu a poslední část zahrnuje veškeré kompetence, které studenti během pobytu získali (sociální, občanské, jazykové, digitální či kompetence k učení). Studenti si po dobu pobytu vedli deník v německém jazyce, který jim sloužil k vyplnění jejich vlastního Youthpassu. Každý Youthpass je tak díky třetí části samostatnou prací každého studenta.
Zde padlet z projektu:

Ráda bych všem studentům poděkovala za šíření výsledků projektu Erasmus+ a za jejich aktivní účast.

Za PK Další cizí jazyky Mgr. Petra Moskva