Beseda k certifikátu Goethe Institutu (Zertifikat Deutsch B1)

Dne 24. 10. 2022 proběhla pro zájemce o složení zkoušky z německého jazyka – certifikát B1 beseda s panem Ing. Tomášem Černým z Jazykové školy Hello v Ostravě. Přednášky se účastnili zájemci o certifikát B1 ze tříd G6.A, G8.A, G3.C a O4.A. Pan Černý nám podrobně popsal průběh celé zkoušky a vše důkladně vysvětlil na ukázkovém testu. Dostali jsme také možnost položit jakékoli otázky, které pan Černý ochotně zodpověděl. V prosinci se těšíme na slíbený „pretest“, tj. cvičnou zkoušku, ve které si budeme moci vyzkoušet nejen průběh celé zkoušky, ale také své jazykové znalosti a dovednosti.

Jana Menšíková, G8.A

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodní zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studentům je na naší škole umožněno po jejím úspěšném absolvování zažádat o nahrazení maturitní zkoušky z NJ.

Za PK Další cizí jazyky Mgr. Petra Moskva