Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 28. ledna 2022 proběhlo školní kolo již 51. ročníku dějepisné olympiády, jejímž hlavním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. V obou kategoriích soutěžilo celkem 24 žáků ze sedmi tříd, kteří museli prokázat své znalosti od středověku až po 20. století.

V I. kategorii – pro třídy nižšího gymnázia – zvítězil se ziskem 48 bodů Jan Grygárek z G4.A, na druhém místě se umístil Aleš Halamásek ze stejné třídy (46 bodů) a na třetím místě skončil Tobiáš Zegzulka z G3A (42 bodů). Ve II. kategorii – pro třídy vyššího gymnázia – se na prvním místě umístil Jan Válek z G6.A (37,5 bodu), za ním skončil Lukáš Kempný ze stejné třídy (35,5 bodu) a třetí místo obsadil Jiří Targosz z G3.C (34,5 bodu).

Blahopřejeme oběma vítězům, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. Zároveň děkujeme všem žákům za jejich účast.

Mgr. Marek Zágora a Mgr. Tomáš David

Pořadí v jednotlivých kategoriích

I. kategorie

 1. Jan Grygárek
 2. Aleš Halamásek
 3. Tobiáš Zegzulka
 4. Adriana Ponczová
 5. Jakub Kaňa
 6. Jan Groman
 7. Elen Trčková
 8. Petr Kopal
 9. Filip Mlkvik

II. kategorie

 1. Jan Válek
 2. Lukáš Kempný
 3. Jiří Targosz
 4. Richard Lukosz
 5. Adam Szarowski
 6. Daniel Fonš
 7. Vojtěch Kročil
 8. Roman Mrázek
 9. Barbora Borovičková
 10. Linda Kleinová
 11. Kateřina Ključiková
 12. Marie Tošenovská
 13. Jakub Bonczek
 14. Bára Strnadlová
 15. Daniela Gemmelová