Projekt Don@u-online 2022

Opět je tu projekt Don@u-online, který umožňuje našim studentům komunikovat a diskutovat o různých tématech v německém jazyce. Letošní téma „Feel free: Seid Europa!“ je velmi aktuální, tj. zaměřené na demokracii a svobodu slova.

Do projektu je zapojeno dohromady 28 škol z celého Podunají. Školy jsou rozděleny do skupin a spolupracují vždy konkrétní tři školní skupiny po dobu 10 týdnů (únor až duben). Třídy jsou podporovány lektory při používání výukového prostředí Moodle a také jsou využívány podklady a materiály, které jsou k dispozici. Studenti pracují společně, vyměňují si informace a spoluvytvářejí konečnou prezentaci (video, deníky, podcasty atd.). Výsledky prezentují na internetu. Do projektu se letos zapojí vybraní studenti třídy G6.A a G2.C.

Po skončení online fáze projektu se studenti setkávají tváří v tvář pak na Donau Festivalu v Ulmu v Bádensku – Württembersku (30. června – 6. července 2022). Pobyt a účast na workshopech je hrazen z prostředků Evropské unie a Zemské centrály pro politické vzdělávání. Tímto způsobem si studenti mohou vyzkoušet nakolik ovládají svůj 2. cizí jazyk, poznat kulturu a zemi sousedů, najít si nové přátele a zažít spoustu nových zážitků.

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva