Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro kategorii IIB, tedy studenty tercie a kvarty. Soutěže se zúčastnilo 12 studentů a v obou jejích částech, poslechu a mluveném projevu, měli všichni velmi pěkné výsledky. První 3 místa obsadily studentky ze třídy G4.A:

Vendula Gasiorková – 1. místo
Elen Markusová – 2. místo
Jana Dofková – 3. místo

Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. Vendula Gasiorková postupuje do okresního kola, které proběhne 25. 2. 2022. Budeme držet pěsti!

Mgr. Jana Kohutová, Mgr. Monika Latová a Mgr. Eva Sikorová