Projekt Don@u-online představuje Donaujugendsalon

Na sklonku letošního září se konalo speciální online setkání s názvem Donaujugendsalon: Perspektivy mladých lidí v Podunají v budoucí Evropě, do kterého se zapojilo téměř sedmdesát studentů a mladých lidí z celého regionu Podunají. Jazykem komunikace byla převážně němčina.

Donaujugendsalon se skládá ze 2 setkání, a to z online setkání 28. září 2021, které probíhalo od 16:00 do 19:30 hod., a pak v termínu 14. – 17. října se v Berlíně uskuteční hlavní setkání při příležitosti Konference Evropské mládeže 2021. Celou akci pořádá opět Zemská centrála pro politické vzdělávání v Bádensku-Württembersku za podpory evropských fondů v rámci projektu Don@u-online. Naši studenti, i přes volno v rámci státního svátku, této příležitosti využili a k setkání se online připojili. Jedná se o Karolínu Bialońovou (G8.A), Thi Vy Duong (2.C), Magdalenu Grycovou a Karolínu Klotkovou (G6.A). Dvě studentky se mohou zúčastnit setkání v Berlíně a diskutovat živě s ostatními účastníky. Držíme palce a přejeme krásný zážitek z debatování!

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva

Očima studentky

Celé online setkání 28. 9. 2021 začalo odpoledne online anketou a pokračovalo až do večera workshopy. Ústředním tématem debatování všech mladých lidí v projektu byla otázka „Bleiben oder gehen?“ neboli „Zůstat nebo jít?“. Mluvilo se o výhodách a nevýhodách odchodu do zahraničí po ukončení vzdělání na střední škole, a to nejen na studia. Dále jsme se bavili také o možnosti zůstat v zahraničí i po zbytek života, přičemž jsme vyslechli příběh mladé ženy, která odešla studovat do Vídně, po studiích zůstala a domů se ještě vracet nehodlá. Svěřila se nám se svými zkušenostmi, a nejen případným zájemcům o studium v cizině poskytla i tipy, které jim mohou pomoci v dalších rozhodnutích. Hovořili jsme o tom, co pro nás znamená domov, že se nejedná (jen) o tu fyzickou stavbu, kde bydlíme, nýbrž i o lidi kolem nás a jistoty, které máme. Zároveň jsme spolu sdíleli problémy, které jednotlivá území nebo i celé státy v rámci EU mají.

Mohu říci, že se mi celé setkání velice líbilo, jsem vděčná za příležitost zapojit se do takové události. Jenom mě trošku mrzelo, že mi občas vypadával internet, tudíž jsem si nemohla vychutnat celý program setkání bez přerušování, ale s tím se nedá nic dělat.

Karolína Bialońová, G8.A