Nabídka kroužků pro žáky

Můžete si vybrat:

  • sportovní hry (děvčata), středy 14:00 – 15:30
  • sportovní hry (chlapci), pátky 13:30 – 14:30
  • pěvecký sbor, čtvrtky a pátky 14:15 – 15:45
  • latina (pro maturitní, popř. předmaturitní ročníky), čtvrtky 14:30 – 16:00
  • 3D tisk a 3D modelování, úterky 14:15 – 15:45
  • programování mobilních aplikací, středy 15:15 – 16:45
  • programování robotů SPHERO, středy 15:15 – 16:45

Více informací získáte na školním FB a u vyučujících TV, HV a informatiky.