Adaptační kurzy v Soběšovicích

Po několika dnech v lavicích vyrazili naši „prváci“ ve dnech 6.-7. 9. 2021 a 8.-9. 9. 2021 spolu se svými třídními učiteli na dvoudenní adaptační kurzy do krásného areálu u Žermanické přehrady.

Dva dny naplněné aktivitami zaměřenými na vzájemné poznání, komunikaci a kooperaci v rámci jednotlivých tříd i napříč ročníkem utekly jako voda. Cizinci se změnili ve známé, známí v kamarády. Třídním se k obličejům vybavují jména, reakce i vlastnosti.

Věříme, že vize harmonického spolužáctví nezůstane jenom na papíře vytvořeného „třídního desatera“ a stane se každodenní realitou pro každého z G1.C, O1.A, T1.C a V1.A.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za „animátory“ Mgr. Jana Bláhová