Studium na univerzitě v zahraničí – ETH Zürich ve Švýcarsku

Jak se studuje v zahraničí, a to konkrétně v Curychu?

15. září 2021 byla pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (sexta a septima – skupiny NJ) uspořádaná beseda o možnostech studia v zahraničí. Ze Švýcarska k nám zavítal náš absolvent Radim Urban, který zde studuje na prestižní univerzitě ETH Zürich obor informatika. Cílem besedy bylo poodhalit možnosti studia za našimi hranicemi a umožnit žákům klást na toto téma otázky jako např. pozitiva a negativa studia v zahraničí, jak vybrat školu a obor tak, aby studium dávalo smysl, ale zároveň přinášelo radost, nebo třeba jak zvládnout finanční stránku v tomto ohledu mnohdy náročného studia. V rámci besedy zazněla i možnost financování VŠ v zahraničí pomoci stipendií nabízených v ČR. Radima při studiu podporuje Nadace TKFF (The Kellner Family Foundation) a z tohoto důvodu veškeré praktické rady a tipy, jak vše zvládnout a nebát se studovat i v 2. cizím jazyce, jak podat přihlášku, jak zvládnout jazykovou zkoušku (B2-C1) a jak napsat motivační dopis, jsou pro studenty z úst našeho absolventa o to cennější.

Radimovi držíme palce a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu v zahraničí.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva