Matematický klokan v době covidové

Podoba letošního ročníku soutěže Matematický klokan byla pochopitelně zcela odlišná oproti letům minulým – soutěž probíhala online formou pouze v některých třídách.

Nejlepším řešitelem v G1.A byli Mario Ladislav Tamáš a Kateřina Otevřelová. Ve třídě G4.A, kde soutěžilo celkem 16 žáků, se nejvýše umístili Karel Mičulka, Adam Prošek a Miloslav Hartl.

Mezi středoškoláky se do soutěže zapojili zejména studenti prvních ročníků (a kvinty). Na prvních třech místech v kategorii Junior se z celkového počtu 17 účastníků umístili (v tomto pořadí): Anna Šimková (G5.A), Tereza Galuszková (G1.C), Jan Kůrka (G1.C).

Vzhledem k tomu, že všichni účastníci mají před sebou ještě několik let středoškolského studia, můžeme letošní klání považovat za výbornou přípravu do příštích ročníků, které snad již proběhnou tradiční formou…

Všem zúčastněným studentům a jejich vyučujícím děkuji za aktivní příspěvek k výuce matematiky na naší škole.

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec