On-line návštěva Miroslava Karase

Kdo je PhDr. Miroslav Karas? V současné době řídí Televizní studio v Ostravě. Do roku 2020 pracoval jako zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a v Ruské federaci. Je také absolventem Gymnázia v Orlové.

Studenti tříd O3.A, V3.A, G2.C a G5.A s výukou ruského jazyka si v úterý 16.3. mohli na besedě vyslechnout vyprávění o radostech i strastech novinářské práce v zahraničí, o válce na Ukrajině a Krymu z pohledu člověka nezaujatého, o tom, proč ruský národ miluje svého prezidenta Putina. Všechny nás zaujal pohled běžného ruského člověka na Čechy a jak nás vidí pozitivně. V neposlední řadě jsme se dozvěděli o místech v Rusku, která přirostla panu Karasovi k srdci, jako např. Moskva, St. Petěrburg, Soči, Kamčatka a takřka zapomenutá místa za polárním kruhem, kam nevede po souši žádná cesta.

A co nejvíce zaujalo studenty?

„Jako novinář prožil pan Karas spoustu pěkných ale i ne moc pěkných zážitků. Vidět lidi umírat musí být strašně těžké, a vůbec o tom mluvit. Zaujalo mě, jak vyprávěl o Moskvě, bylo to opravdu pěkné, a taky o známých lidech, které tam potkal. Překvapilo mě, že na některých místech v Rusku to je opravdu nebezpečné a že tam vlastně člověk žije i ve strachu.“
(S.J., G2.C)

„Zaujaly mne jeho zážitky s tématem zbraní a válek mezi státy. Určitě není příjemné o tomto problému mluvit, zvlášť když to člověk zažije na vlastní kůži a vidí umírat lidi. Určitě to má negativní dopad na psychiku člověka. A ačkoliv se snažil mluvit nezaujatě, věřím, že ho to dost poznamenalo. Tím víc obdivuji jeho odhodlání k práci, a i přesto vše, čím si prošel, se nadále věnuje žurnalistice, nevzdal ani následné cestování do zemí, i když tyto neshody byly určitě odstrašujícím příkladem.
Líbilo se mi, jak podal život na venkově. Mnoho lidí si neuvědomuje, v jakém komfortu si žijí, jaké mají štěstí oproti těmto lidem. Překvapilo mě, jak rozdílné jsou civilizace v Rusku. Jak je Moskva považována za úplně „jiný svět“, jeho představení tohoto města bylo krásné, bylo na něm zřetelně vidět, že mu město opravdu přirostlo k srdci.“
(K.M., G2.C)

„Mě osobně asi nejvíce zaujalo postavení Putina v očích běžných obyvatel. Slyšela a viděla jsem mnoho konspiračních teorií na Putinovu dlouhotrvající vládu a jak jsou volby zkorumpované a sama jsem moc nevěděla k čemu se přiklonit. Ale po vyprávění pana Karase jsem uvážila, že ho mají Rusové asi hodně v oblibě, když by ho pořád volilo 65 % obyvatel a nevadí jim jeho jak řekl „lhaní, zatajování, divadlo s tygrem a objevení artefaktů v moři“. Také mě zaujalo to, že nemají sebereflexi, nemají rádi svou šedou historii, nezajímají je Stalinovy čistky a to, že by s radostí postavili památník Putinovi a Stalinovi. Naopak mě usvědčil v mé představě o Rusech jako o přívětivých lidech, neměla jsem zatím možnost se s nějakým setkat, ale vždy jsem si myslela, že jsou to dobří lidé.“
(K.Z., G2.C)

„Nejvíce mě při vyprávění pana Karase zaujalo, jak vlastně Rusové berou nás a to, že jsme členy nějakých organizací (EU, NATO). Taky mě překvapilo, jak moc obdivují Putina. Upřímně vzato jsem nečekala, že ho mají až tak rádi“
(L.M., G2.C)

„Mě překvapilo, kolik toho člověk musí obětovat pro práci, když pan Karas mluvil o rodině a jaký problém je skloubit rodinu, blízké a práci v jiné zemi. A když k tomu přidáme nebezpečí, které se váže k této práci, rozhodně to není nic lehkého. Bylo také zajímavé slyšet pohled a názor Rusů na nás Čechy jako národ, a i na jejich politiku.“
(A.F., G2.C)

„Věděla jsem, že práce žurnalisty v zahraničí může být velmi náročná jak psychicky, tak fyzicky, ale nečekala jsem, že může být i životu nebezpečná. Velmi mě překvapil příběh o zastřelení jeho kolegy. Taktéž jsem se dozvěděla spoustu věcí z oblasti historie a různých politických stran, za což jsem ráda. Přednáška mě inspirovala a motivovala k výuce ruštiny.“
(A.K., G2.C)

Děkujeme panu Karasovi, že naše studenty i vyučující obohatil svým vyprávěním a svými zkušenostmi. Rádi bychom přivítali pana ředitele Karase na dalším setkání i v budoucnu, a to v běžných podmínkách přímo ve škole.

Za sekci RJ Mgr. Svatava Rumpelová, Mgr. Renata Adamcová, Mgr. Jitka Sekerová