Cesta do pravěku

V pátek 15. října 2021 se měli studenti tříd G3.C a G7.A možnost zúčastnit se exkurze do Brna, zaměřené na poznávání dávné historie a vývoj člověka jako druhu, realizované díky projektu MŠMT Šablony. Lektorem a průvodcem byl antropolog RNDr. Michal Živný, Ph.D. působící na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity. Po příjezdu do Brna jsme vyrazili se

Přírodovědný klokan 2021

Po roční přestávce ve středu 13. 10. 2021 měli žáci vybraných tříd oboru gymnázium opět možnost prověřit si své znalosti z přírodních věd v soutěži Přírodovědný klokan, kterou organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Studenti tradičně soutěžili ve dvou kategoriích KADET (tercie a kvarta) a JUNIOR (sexta, 1. a 2. ročník čtyřletého studia). V jednotlivých kategoriích

Zahraniční stáže Erasmus+ v nových destinacích

Po více než dvouleté odmlce se v září vydali studenti oborů obchodní akademie a informačních technologií opět na třítýdenní stáže do zahraničí. Jejich cesta za praxí vedla tentokrát na Maltu, do Berlína a do Narvy v Estonsku. 20 žáků 4. ročníku předtím uspělo ve výběrovém řízení a v červnu a srpnu absolvovali intenzivní kurzy zaměřené na odbornou, jazykovou

ERASMUS KA2 v bavorském Viechtachu

Viechtach: první projektový mítink německy přesný! Po roce čekání na uvolnění pravidel jsme se vydali na první projektový mítink do Německa, kde jsme se setkali se všemi partnerskými školami z ČR, Slovenska a Španělska. Organizátoři z Gymnázia v bavorském Viechtachu pracovali jako známý vůz vyráběný právě u nich. Prostě bezchybně. den: workshopy den: výlet do přírody den: setkání

Sportovně turistický kurz

Ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2021 se uskutečnil v Mokřinkách kurz se sportovní, turistickou a outdoorovou náplní. Místo se nachází v krásném prostředí na Vítkovsku u Opavy v bezprostřední blízkosti řeky Moravice. Tohoto kurzu se zúčastnily oborové třídy třetích ročníků O3A, T3C a V3A. Účastníci si během týdne vyzkoušeli netradiční aktivity prostřednictvím outdoorových

Projekt Don@u-online představuje Donaujugendsalon

Na sklonku letošního září se konalo speciální online setkání s názvem Donaujugendsalon: Perspektivy mladých lidí v Podunají v budoucí Evropě, do kterého se zapojilo téměř sedmdesát studentů a mladých lidí z celého regionu Podunají. Jazykem komunikace byla převážně němčina. Donaujugendsalon se skládá ze 2 setkání, a to z online setkání 28. září 2021, které probíhalo

Geograficko-historická exkurze do Prahy tříd G8.A a G4.C

Ve čtvrtek 23.9. se třídy G8.A a G4.C vydaly na svou poslední dobrodružnou exkurzi v rámci studia na gymnáziu a to do hlavního města Prahy. Kdykoliv se nás nějaký z profesorů zeptá, co všechno jsme v Praze viděli, odpovídáme jednohlasně: „Všechno.” A nám se dostane jen soucitného pokývnutí: „No jo, vy jste byli s panem

Zertifikat Deutsch B1 opět v nabídce odpoledních aktivit školy

Navazujeme na minulý školní rok a zveme tímto všechny studenty německého jazyka z naší školy (1.- 4. ročník, kvinta až oktáva) na celoroční přípravný kurz k jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch B1. Budeme se potkávat každou středu od 15:00 do 16:30 v učebně 164 a připravovat se na úspěšné složení zkoušky (nácvik poslechů, čtení s porozuměním,

Historická exkurze do Kutné Hory

Opravdu velmi brzy ráno se v pátek 1. října 2021 studenti G2.C a G6.A sešli na nádraží v Bohumíně, aby vyrazili do Kutné Hory. Provázeni svými třídními a Mgr. Zágorou se vydali na cestu za hlubším poznáním české historie a architektury. Kutná Hora má v tomto smyslu opravdu co nabídnout. Vlašský dvůr – královská mincovna

Bylo, nebylo aneb Primánci na první společné výpravě

Je středa 15. 9. 2021. Pro většinu lidí bezvýznamné datum, ale pro primánky významný den. Poprvé pojedou společně – na adaptační kurz. Scházíme se u školy a nasedáme do autobusu. A kam vlastně jedeme? Na Studeničnou v Beskydech. Během pobytu se děti účastnily mnoha her s cílem seznámit se a poznat kamarády, aktivit pohybových i environmentálních. Velký