Projekt Don@u online – němčina v době koronavirové

Naše škola se zapojuje pravidelně do projektu Don@u-online, který umožňuje našim studentům komunikovat s ostatními studenty z různých škol v Podunají a diskutovat o zajímavých tématech v německém jazyce. Vybrané třídy spolupracují a postupně spolu zpracovávají vybrané konkrétní téma v prostředí Moodle. Po skončení online fáze projektu se studenti setkávají tváří v tvář pak na

Matematický klokan v době covidové

Podoba letošního ročníku soutěže Matematický klokan byla pochopitelně zcela odlišná oproti letům minulým – soutěž probíhala online formou pouze v některých třídách. Nejlepším řešitelem v G1.A byli Mario Ladislav Tamáš a Kateřina Otevřelová. Ve třídě G4.A, kde soutěžilo celkem 16 žáků, se nejvýše umístili Karel Mičulka, Adam Prošek a Miloslav Hartl. Mezi středoškoláky se do

On-line návštěva Miroslava Karase

Kdo je PhDr. Miroslav Karas? V současné době řídí Televizní studio v Ostravě. Do roku 2020 pracoval jako zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a v Ruské federaci. Je také absolventem Gymnázia v Orlové. Studenti tříd O3.A, V3.A, G2.C a G5.A s výukou ruského jazyka si v úterý 16.3. mohli na besedě vyslechnout vyprávění o radostech

Bezpečnost na internetu

Koncem února proběhl pro žáky primy a sekundy preventivní program pod názvem „Tvoje cesta online“. Tento webinář byl veden příslušníkem policie ČR poručíkem Bc. Miroslavem Kolátkem z oddělení prevence krajského ředitelství. Žáky seznámil s riziky, které mohou vzniknout při komunikaci s cizími lidmi na internetu. Ukázal žákům, jak mohou být informace, fotografie a videa, které

Vítězství v okresním kole konverzační soutěže v jazyce německém

Dne 10. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo v konverzační soutěži jazyka německého pořádané havířovským gymnáziem. V kategorii III A nás reprezentovala Karolína Bialońová (G7.A) a v konkurenci dalších šesti gymnázií se ji podařilo získat cenu nejvyšší, tj. 1. místo. Soutěž letos probíhala v online prostředí, součástí byl písemný test, na který navazovaly konverzace na dané

Webináře Time management a Kybernetická bezpečnost

V měsíci únoru 2021 se naše třída T3.C účastnila třech internetových webinářů pod vedením Ing. Lumíra Balhara, který u nás jeden rok učil počítačové sítě, takže je s naší školou seznámen. První z těchto webinářů se zaměřoval na Time management. Dozvěděli jsme se, jak pracovat se svým časem, plánovat si věci dopředu a jak efektivně využít

Školní kolo soutěže Konverzace v německém jazyce

Dne 8. 2. 2021 se uskutečnilo školní kolo Konverzace v německém jazyce. Letos probíhalo trochu netradiční formou, protože se studenty jsme se díky nepříznivé epidemiologické situaci museli setkat pouze online, tj. v Google Meetu a soutěž probíhala v rámci videokonference. Studenti si vylosovali vždy dané téma, na které pak ve vymezeném čase konverzovali. V kategorii III