Vítězství v okresním kole konverzační soutěže v jazyce německém

Dne 10. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo v konverzační soutěži jazyka německého pořádané havířovským gymnáziem. V kategorii III A nás reprezentovala Karolína Bialońová (G7.A) a v konkurenci dalších šesti gymnázií se ji podařilo získat cenu nejvyšší, tj. 1. místo. Soutěž letos probíhala v online prostředí, součástí byl písemný test, na který navazovaly konverzace na dané

Webináře Time management a Kybernetická bezpečnost

V měsíci únoru 2021 se naše třída T3.C účastnila třech internetových webinářů pod vedením Ing. Lumíra Balhara, který u nás jeden rok učil počítačové sítě, takže je s naší školou seznámen. První z těchto webinářů se zaměřoval na Time management. Dozvěděli jsme se, jak pracovat se svým časem, plánovat si věci dopředu a jak efektivně využít

Školní kolo soutěže Konverzace v německém jazyce

Dne 8. 2. 2021 se uskutečnilo školní kolo Konverzace v německém jazyce. Letos probíhalo trochu netradiční formou, protože se studenty jsme se díky nepříznivé epidemiologické situaci museli setkat pouze online, tj. v Google Meetu a soutěž probíhala v rámci videokonference. Studenti si vylosovali vždy dané téma, na které pak ve vymezeném čase konverzovali. V kategorii III

Naši středoškoláci v Matematické olympiádě

I v těchto nelehkých časech se někteří studenti naší školy zařadili mezi řešitele Matematické olympiády. Do řešení domácího kola nejnáročnější kategorie A se aktivně zapojily Karolína Bialońová a Adéla Grycmonová, studentky G7.A. V kategorii C domácí kolo absolvovaly Thi Vy Duong z G1.C a Anna Šimková z G5.A. Obě studentky se poté aktivně zapojily do